אני ילידת 01/08/45 התקשרתי לפני כשנה למוסד לבטוח לאומי נתניה בקשר לקצבת זקנה

שאלה: 

אני ילידת 01/08/45 התקשרתי לפני כשנה למוסד לבטוח לאומי נתניה בקשר לקצבת זקנה ,נאמר לי מאחר ואני עבדתי 42 שנים יגיע לי בטוח לאומי קצבת הזקנה בגיל 60 , שאלתי למרות החוק החדש, ונאמר לי שכן. מה קורה עם זה העם יגיע לי בטוח לאומי קצבת הזקנה בגיל 60 או שאינני נתונה לחסדיו של איזה פקיד?
השואל: ארבל רחל  rachelarbel@013net.il

תשובה: 

החל מה-1/7/2004 , הועלה בהדרגה הגיל המזכה בקצבת זקנה.

כאשר קיימים שני מועדים , לקביעת הזכאות:

1) גיל הזכאות המותנה בהכנסות – הגיל שבו תהיי זכאית לקצבה , בתנאי שהכנסתך מעבודה ( לא כולל פנסיה, הכנסות מנכסים וריבית ) , לא תעלה על 3,969 ₪ בחודש , ליחיד , או
לא תעלה על 5,293 ₪ , לזוג.

גיל הזכאות עד 30/6/04 , היה 60 לנשים ו-65 לגברים , כאשר מה-1/7/04 , יועלה בהדרגה , עד שבסופו של תהליך יהיה 64 לנשים ו-67 לגברים.

2) גיל הזכאות שאינו מותנה בהכנסות – הגיל שבו תהיי זכאית לקצבה , ללא קשר להכנסותייך.

עד 30/6/04 , היה 65 לנשים ו-70 לגברים , כאשר מה-1/7/04 , יועלה בהדרגה , עד שבסופו של תהליך יהיה 70 לנשים ולגברים.

בהנחה שאת עונה על מבחן ההכנסות , והכנסתך אינה עולה על הרשום בסעיף 1,ע"פ תאריך לידתך ,שהינו 1/8/1945 , תהיי זכאית לקצבה בגיל 61 בדיוק.

בהנחה שהכנסתך , עולה על הרשום בסעיף 1 , ע"פ תאריך לידתך , תהיי זכאית לקצבה , בגיל 67 ו-4 חודשים, כאשר לקצבה תתווסף, תוספת דחיה.
יחד עם זאת , בהתאם לשנות עבודתך, שהינם 42 שנים ,תהיי זכאית , לתוספת ותק , שהינה 2% , עבור כל שנת ביטוח , שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות , ובסך הכל לא יותר מ-50% מהקצבה.

במקרה שלך , תהיי זכאית לתוספת של 50% מהקצבה , היות
שאת משלימה 35 שנות עבודה , את מגיעה למקסימום , המזכה
אותך בתוספת ותק של 50% מהקצבה.

בהתאם למתואר לעיל , גיל הזכאות לקצבת זקנה , במקרה שלך
לא יפחת מגיל 61 , בהתאם לחוק החדש.

המשיב: שמוליק בן שמעון, יועץ מס   shmulik@kirshbloom.co.il