אני נכה 100% מקבלת קיצבת נכות של כ 3000 ש"ח לחודש

שאלה: 

אני נכה 100% מקבלת קיצבת נכות של כ 3000 ש"ח לחודש וזה כולל גם עבור בני החייל אני חד הורית לא עובדת וזאת לי ההכנסה היחידה יש לבן שלי רכב משנת 1998 ברצוני לדעת האם אני יכולה לתבוע לקבל לפחות שכר מינימום שעומד היום כידוע לי על למעלה מ 4000 האם ישנה עילה לתביעה ואני צריכה לכתוב לבטוח הלאומי או מה עושים במקרה כזה

תשובה: 

השכר שאת יכולה להשתכר ועדיין לקבל קצבת נכות , הוא אחת מ-3 האפשרויות הבאות ,
מאחר ולא פירטת לגבי עבודה לפני תקופת הנכות
ברירת המחדל היא כמפורט בסעיף 1 .
אם עבדת לפני הנכות והעבודה צומצמה כתוצאה מהנכות ראי
סעיף 2 ,
אם כלל לא עבדת לפני הנכות או שהייתה לך הכנסה נמוכה מאוד ראי סעיף 3 :

1) הכנסה מעבודה של עד 25% מהשכר הממוצע כ-1,920 ש"ח לחודש.
2). אם ההכנסה החודשית שלך מעבודה צומצמה, והיא מחצית או פחות מההכנסה מעבודה שהיתה לך לפני קביעת דרגת הנכות. במקרים אלה הזכאות היא בדרך-כלל לקצבה חלקית.

כיצד קובעים אם הכנסתך מעבודה צומצמה במחצית לפחות?
הקביעה נעשית על-ידי השוואה של ההכנסה החודשית שלך מעבודה (ברוטו) אחרי קביעת דרגת הנכות, להכנסה שלפני קביעת דרגת הנכות (ההכנסה כוללת גם תשלומים חד-פעמיים כמו ביגוד, הבראה וכו' בחישוב חודשי).

ההכנסה שלפני קביעת דרגת הנכות מחושבת כך:
אם היית עובד שכיר - לפי ממוצע הכנסתך ב- 6 חודשים מתוך 18
החודשים שקדמו לקביעת דרגת הנכות (מתחשבים ב- 6 חודשים שבהם
ההכנסה היא הגבוהה ביותר)
אם היית עובד עצמאי - לפי הכנסתך באחת מ- 3 השנים שקדמו
לשנה שבה נקבעה דרגת הנכות (מביאים בחשבון את השנה שבה
ההכנסה היא הגבוהה ביותר).

3) אם לא עבדת לפני קביעת דרגת הנכות או שהכנסתך מעבודה (כשכיר או כעצמאי) היתה נמוכה - ההכנסה מעבודה המותרת לך נקבעת לפי רמת השכלתך והיא:
לאקדמאי או לבעל השכלה מקבילה - עד 55% מהשכר הממוצע במשק (השכר הממוצע: 7,663 ש"ח (החל ב-01.01.2008))
לבוגרי תיכון או לבעל השכלה מקבילה - עד 45% מהשכר הממוצע במשק (השכר הממוצע: 7,663 ש"ח (החל ב-01.01.2008))
לבעל השכלה נמוכה מאלה, לרבות חסר השכלה - עד 37.5% מהשכר הממוצע במשק (השכר הממוצע: 7,663 ש"ח (החל ב-01.01.2008))
המשיב: שמוליק בן שמעון, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il