אשה נשואה בגיל 35+ 4 ילדים הבעל לא עובד, מרויחה 6370 ש"ח לחודש האם עלי לשלם מס על ס"ך זה

שאלה: 

אשה נשואה בגיל 35+ 4 ילדים הבעל לא עובד, מרויחה 6370 ש"ח לחודש האם עלי לשלם מס על ס"ך זה

תשובה: 

השואל: לאה  av248@bezeqint.net
בשנת 2009, על הכנסותייך שלפחות עד כ-9,500 ש"ח בחודש
לא ינוכה מס משכרך.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il