בטוח לאומי

עבדתי בבית קפה כמלצר ובית הקפה נסגר.

עבדתי בבית קפה כמלצר ובית הקפה נסגר.
הוגשה תביעה לפרוק חברה על ידי חלק מהעובדים והתביעה אושרה.
היום, לאחר פירוק החברה האם אני יכולה לפנות לביטוח לאומי ולבקש את משכורתי האחרונה שלא שולמה ,את
הפיצויים, את דמי ההבראה,ואת פדיון ימי החופשה.
האם לצורך כך אני זקוקה לעורך דין.
ואם לא אז כצד עלי לבצע זאת ובתוך כמה זמן אראה את הכסף.
השואל: מישה  mshaul@012.net.il

סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי קובע שאת התביעה יש להגיש באמצעות מפרק החברה ובמקרה שלך ,באמצעות כונס הנכסים .תהליך התביעה עשוי להמשך חודשים ובמקרים חריגים ,גם שנים
המשיב: מנחם  

אני בת 59 ברצוני לדעת מתי אוכל לפרוש לפנסיה לפי החוק החדש

אני בת 59 ברצוני לדעת מתי אוכל לפרוש לפנסיה
לפי החוק החדש
השואל: מרים זגדון  valar_a@netvision.net.il

א. גיל הפרישה – הגיל שבו תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה בתנאי שהכנסתך מעבודה (לא כולל פנסיה) אינה עולה על סכום מסוים, ועל פי כללי זכאות נוספים.

עד סוף יוני 2004 גיל הפרישה לגבר - 65 שנים, ולאישה – 60 שנים.

גיל הפרישה החדש לגבר – 67 שנים, ולאישה – 64 שנים.

 

ב. גיל הזכאות לקצבת זקנה – הגיל שבו תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה ללא קשר להכנסות ועל פי כללי זכאות נוספים.

עד סוף יוני 2004 גיל הזכאות לקצבת זקנה לגבר – 70 שנים ולאישה 65 שנים.

גיל הזכאות החדש לשני המינים הוא 70 שנים. השינוי בגיל הזכאות חל על נשים בלבד.

מתיחס לתשובה לשאלה של מיכל בקשר לדיווח לבטוח הלאומי

מתיחס לתשובה לשאלה של מיכל בקשר לדיווח לבטוח הלאומי

אולי תוכל להשלים את התשובה על ידי הסבר מהו לוח א'

בתודה

יצחק
השואל: יצחק  y_timor@netvision.net.il

לוח א' - הכנסה מזערית חודשית ממוצעת לעובד עצמאי [א']
(סעיף 1, הגדרת "עובד עצמאי" )

לגבי כל אחד מהחדשים שברבעון - סכום השווה ל-15% מהשכר הממוצע, כפי שהוא ב-1
שבתחילת כל רבעון; לענין זה, "רבעון" - תקופה רצופה של שלושה חדשים בחודש
שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנת מס.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il

איך אפשר לבצע תיאום דמי ביטוח בדרך הקלה והקצרה ביותר?

איך אפשר לבצע תיאום דמי ביטוח בדרך הקלה והקצרה ביותר?
השואל: ענת  yaniv_d72@hotmail.co.il

יש לפנות למחלקת השכירים מוסד לבטוח לאומי ,אישית או בכתב ,שבאזור מגורייך עם תלוש שכר ממקום העבודה העיקרי .
כדאי לערוך תאום לצורך ניצול הטבה של מדרגה מופחתת
אך למי שהכנסותיו בחודש כלשהו מהמקורות השונים גבוהים מהתקרה החייבת בדמי ב"ל ,מומלץ לערוך תאום
ביחס לאותם חודשים .
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   

אני עוסקת פטורה ועובדת מעט

אני עוסקת פטורה ועובדת מעט
בקיץ אני שכירה חלקית ובשאר השנה אני עצמאית ועובדת כ-10 שעות בשבוע - הכנסות נמוכות
האם אני צריכה לדווח לביטוח לאומי
והאם אני צריכה לשלם כסף
בתודה, מיכל
השואל: מיכל  germand@bezeqint.net

"עובד עצמאי", לענין שנת מס פלונית או חלק ממנה - מי שעסק באותה תקופה במשלח
ידו שלא כעובד (להלן - משלח יד), והתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע;
(2) הכנסתו החודשית (רווח לפני מסים) הממוצעת ממשלח ידו
לא פחתה מסכום השווה ל-50% מהשכר
הממוצע;
(3) הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע
בממוצע והכנסתו החודשית (רווח לפני מסים)
הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א';
לענין הגדרה זו רשאי השר לקבוע שיטת חישוב של ממוצעים
וכן שיעור אחר במקום השיעור הקבוע בלוח א' שלהלן:

האם סטודנט שעובד תמורת 200 שקלים לחודש

האם סטודנט שעובד תמורת 200 שקלים לחודש
ומתלוש המשכורת שלו נוכו דמי בטוח לאומי בסך -.3
(שלושה) שקלים, חייב להשלים את דמי הבטוח
לסך של 100 שקלים או שהתשלום הנ"ל פוטר אותו.
השואל: דליה עוז  daliahoz@yahoo.com

סטודנט ומי שאינו עובד ,שעבד ולו יום אחד בחודש אינו חייב בנוסף דמי ב"ל בגין אותו חודש .
ניתן להציג את תלוש השכר במחלקת הגבייה של המוסד לבטוח לאומי באזור מגורייך ולקבל החזר התשלום ששילמת כסטודנט.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס  

שלום, עבדתי 15 שנה כשכירה באותו מקום עבודה ופוטרתי עקב צימצומים בימים אלה

שלום,
עבדתי 15 שנה כשכירה באותו מקום עבודה ופוטרתי עקב צימצומים בימים אלה. במקביל לפני כשנה פתחתי תיק עצמאי פטור אולם הכנסתי משם מצומצמת ופחותה בהרבה מהכנסתי כשכירה.
שאלתי האם אני זכאית לדמי אבטלה או השלמה?
תודה
השואל: גלית  mevorach396@bezeqint.net

סעיף 176 לחוק הביטוח הלאומי קובע שמי שזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו הזמן יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד,ינכו מדמי האבטלה המגיעים לו ליום את ההכנסה הממוצעת היומית מהכנסות אלו.

המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   

אני ילידת 01/08/45 התקשרתי לפני כשנה למוסד לבטוח לאומי נתניה בקשר לקצבת זקנה

אני ילידת 01/08/45 התקשרתי לפני כשנה למוסד לבטוח לאומי נתניה בקשר לקצבת זקנה ,נאמר לי מאחר ואני עבדתי 42 שנים יגיע לי בטוח לאומי קצבת הזקנה בגיל 60 , שאלתי למרות החוק החדש, ונאמר לי שכן. מה קורה עם זה העם יגיע לי בטוח לאומי קצבת הזקנה בגיל 60 או שאינני נתונה לחסדיו של איזה פקיד?
השואל: ארבל רחל  rachelarbel@013net.il

החל מה-1/7/2004 , הועלה בהדרגה הגיל המזכה בקצבת זקנה.

כאשר קיימים שני מועדים , לקביעת הזכאות:

1) גיל הזכאות המותנה בהכנסות – הגיל שבו תהיי זכאית לקצבה , בתנאי שהכנסתך מעבודה ( לא כולל פנסיה, הכנסות מנכסים וריבית ) , לא תעלה על 3,969 ₪ בחודש , ליחיד , או
לא תעלה על 5,293 ₪ , לזוג.

גיל הזכאות עד 30/6/04 , היה 60 לנשים ו-65 לגברים , כאשר מה-1/7/04 , יועלה בהדרגה , עד שבסופו של תהליך יהיה 64 לנשים ו-67 לגברים.

2) גיל הזכאות שאינו מותנה בהכנסות – הגיל שבו תהיי זכאית לקצבה , ללא קשר להכנסותייך.

עמודים