ביטוחי חיים ואבדן כושר עבודה

סטטוס פרט

תכנית חדשנית המאפשרת לך לרכוש מוצר ביטוחי ייחודי המבטיח את עתידך ועתיד משפחתך. התכנית כוללת חסכון לגיל פרישה בשילוב ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה ומאפשרת גמישות באפיקי השקעה ובאופן קבלת הכספים בגיל פרישה.

למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה ללקוחות פרטיים, שכירים ועצמאים המבקשים להבטיח את עתידם בגיל פרישה. גיל כניסה מקסימלי 65.

יתרונות הפוליסה :

התאמת הכיסויים הביטוחיים לצרכי הלקוח.

צבירת הכספים בפוליסה הונית בלבד.

סטטוס אישי

תכנית חדשנית המאפשרת לך לרכוש מוצר ביטוחי ייחודי המבטיח את עתידך ועתיד משפחתך. התכנית כוללת חסכון לגיל פרישה בשילוב ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה ומאפשרת גמישות באפיקי השקעה ובאופן קבלת הכספים בגיל פרישה. 

למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה ללקוחות פרטיים, שכירים ועצמאים המבקשים להבטיח את עתידם בגיל פרישה. גיל כניסה מקסימלי 65.

יתרונות הפוליסה :.

התאמת הכיסויים הביטוחיים לצרכי הלקוח.

אפשרות ל- 100% מרכיב חסכון.

מבחר אפיקי השקעה של כספי החסכון המאפשרים למבוטח לשלוט בכספו.

סטטוס אישי לילד

תוכנית חדשנית ואיכותית, המבטיחה את עתיד ילדך ע"י שילוב בין חיסכון לילד – להשכלה גבוהה, לטיול לחו"ל, לעזרה בדיור, או לכל מטרה אחרת, לבין פתרונות ביטוח לך ולילדך.

למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה להורים לילדים עד גיל 14.

 

יתרונות הפוליסה :

 

חיסכון לילדך, לכל מטרה.

מבחר מסלולי השקעה המאפשרים לך לבחור היכן יושקע כספך.

גמישות בדמי הניהול: ניתן לבחור את דמי הניהול מהפרמיה ומהצבירה.

אפשרות לקביעת הגיל בו יקבל הילד את החיסכון הנצבר, החל מגיל 21 ועד 24.

סטטוס עצמאים

תכנית חדשנית ואיכותית המיועדת להבטיח לך, העצמאי, רווחה ואיכות חיים בגיל הפרישה. מאפשרת לשלב בין חסכון לגיל פרישה, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה בהתאם להעדפתך האישית, לאפשרויותיך ולשינויים במצבך המשפחתי והתעסוקתי, לאורך כל תקופת הביטוח.

למי מתאימה הפוליסה ?

תכנית המיועדת לעצמאים ולשכירים שמעסיקיהם אינם מפרישים עבורם תנאים סוציאלים כמוגדר בתקנות קופות גמל. גיל כניסה מקסימלי 65.

יתרונות הפוליסה :

התכנית מוכרת כקופת גמל ע"פ תקנות מס הכנסה.

גמישות והפרדה מירבית בין מרכיבי החסכון וביטוח הריסק.

סטטוס מנהלים

תוכנית חדשנית ואיכותית, המצטיינת בגמישותה המאפשרת לשלב בין חיסכון לגיל פרישה, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה בהתאם לצרכים, להעדפות אישיות, ולשינויים במצב המשפחתי והתעסוקתי, לאורך כל תקופת הביטוח.

למי מתאימה הפוליסה ?

תכנית המיועדת למנהלים, לבכירים ולשכירים. גיל כניסה מקסימלי עד 65.

יתרונות הפוליסה :

התכנית מוכרת כקופת גמל ע"פ תקנות מס הכנסה.

גמישות מירבית בין מרכיבי החסכון והביטוח.

מבחר אפיקי השקעה של כספי החסכון המאפשרים למבוטח לשלוט בכספו.

סטטוס כמו גדולים

חבילה חדשנית ואיכותית, המשלבת ביטוח בריאות רחב ומרכיב חסכון עבור ילדך לכל מטרה.

למי מתאימה הפוליסה ?

החבילה מתאימה להורים לילדים עד גיל 14.

יתרונות הפוליסה :.

חיסכון לילדך, לכל מטרה.

כיסוי למקרה מוות חו"ח, בגובה שתבחר.

מבחר מסלולי השקעה המאפשרים לך לבחור היכן יושקע כספך.

גמישות בדמי הניהול: ניתן לבחור את דמי הניהול מהפרמיה ומהצבירה.

אפשרות לקביעת הגיל בו יקבל הילד את החיסכון הנצבר, החל מגיל 21 ועד 24.

בתום תקופת החיסכון במועד אותו את/ה קבעת, יוכל ילדך לבחור להמשיך להיות מבוטח, תוך שמירה על הזכויות בביטוח הבריאות.

מגן (ריסק) 1

ביטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד (ללא מרכיב חסכון), בשיעורי פרמיה אטרקטיביים. סכום הפרמיה מתעדכן מידי שנה באופן אוטומטי וזאת עד גיל 70 של המבוטח או עד תום תשלום הפרמיות לביטוח היסודי - המוקדם מבין השניים. הביטוח ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כנוסף (ריידר).

למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה ללקוחות המבקשים כיסוי מקרה מוות בלבד. גיל כניסה 18-65.

יתרונות הפוליסה :

ביטוח למקרה מוות – ריסק.

ביטוח יסודי או נוסף.

תום תקופה הביטוח בגיל 70 או בתום הביטוח היסודי (במידה ויש) המוקדם מבין השניים.

מגן (ריסק) 5

יטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד (ללא מרכיב חסכון), בשיעורי פרמיה אטרקטיביים, המצורף לפוליסת היסוד או כפוליסה עצמאית. סכום הפרמיה מתעדכן מידי 5 שנים באופן אוטומטי וזאת עד גיל 70 של המבוטח או עד תום תשלום הפרמיות לביטוח היסודי- המוקדם מבין השניים.

למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה ללקוחות המבקשים כיסוי מקרה מוות בלבד. גיל כניסה 18-65.

יתרונות הפוליסה :

ביטוח למקרה מוות – ריסק.

ביטוח יסודי או נוסף.

תום תקופה הביטוח בגיל 70 או בתום הביטוח היסודי (במידה ויש) המוקדם מבין השניים.

רצף הכנסה

ביטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד, המקנה פיצויים חודשיים למוטבי המבוטח החל מחודש שלאחר פטירתו ועד תום תקופת הביטוח. ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כריידר.

למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה ללקוחות המבקשים לדאוג להכנסה חודשית למשפחתם (או למוטבים אחרים) במקרה מוות בלבד. גיל כניסה 18-60.

יתרונות הפוליסה :

ביטוח למקרה מוות(ריסק) המשולם כקיצבה חודשית.

אפשרות לרכוש כביטוח יסודי או נוסף.

כיסוי למקרה מוות מכל סיבה.

תום תקופת הביטוח בגיל 70 או בתום הביטוח היסודי (במידה ויש), המוקדם מבין השניים.

ביטוח אובדן כושר עבודה - שווה לעתיד

אפשרות לפרמיה משתנה או קבועה, כביטוח עצמאי או כתוספת לפוליסה קיימת.

למי מתאימה הפוליסה ?

התוכנית מתאימה לעובדים מקצועיים, למנהלים ולבעלי מקצועות חופשיים.

היתרונות של שווה לעתיד

במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט – תקבל פיצוי חודשי בגובה 75% מהשכר המצוין בפוליסה.

במקרה של חזרה לעבודה באופן חלקי – תקבל פיצויים חלקיים לתקופה של עד 3 שנים.

לבחירתך, תקופת המתנה חודש, שלושה חודשים או ששה חודשים.

לבחירתך פרמיה משתנה או קבועה.

קיצור תקופת ההמתנה במקרה של אשפוז וקבלת פיצוי החל מהיום השמיני לאשפוז.

עמודים