ביטוחי פנסיה

נתיבות פנסיה

נתיבות פנסיה מנהלת תכנית פנסיה מקיפה מאוזנת אקטוארית, בהתאם לכללים ולהוראות שקבע האוצר לניהול קרנות פנסיה.

נתיבות פנסיה בע"מ

עידן חדש בניהול אפיקים פנסיוניים

נתיבות פנסיה מנהלת תכנית פנסיה מקיפה מאוזנת אקטוארית, בהתאם לכללים ולהוראות שקבע האוצר לניהול קרנות פנסיה. נתיבות פנסיה פועלת בסטנדרטים מתקדמים ביותר תחת המטריה הפיננסית והמקצועית של קבוצת מנורה גאון שוקי הון. לנתיבות פנסיה בע"מ חברת בת, נתיבי גמל בע"מ, חברה המתמחה בניהול קופות גמל וקרנות השתלמות.