ביטוחי רכוש

בית בטוח

וליסת ביטוח משכנתא מקצועית ומקיפה אטרקטיבית יותר מזו שמציעים הבנקים השונים בפוליסה כיסויים רחבים ומשתלמים ובתנאים טובים ביותר

פוליסת ביטוח משכנתא מקצועית ומקיפה אטרקטיבית יותר מזו שמציעים הבנקים השונים בפוליסה כיסויים רחבים ומשתלמים ובתנאים טובים ביותר

תכנית בית בטוח משלבת ביטוח חיים ואלמנטרי הפוליסה חוסכת ביטוחים משלימים ומאפשרת להוסיף בין היתר, ביטוח אובדן כושר עבודה, כיסוי שלא ניתן לקבל במסגרת המשכנתא בבנק.

בין הכיסויים

נזק לשמשות

ביטוח תכולה