גל נטישות בקרנות השתלמות בנקאיות

 התחרות בין הגופים הפיננסיים השונים על ניהול כספי קרנות ההשתלמות הולכת ומחריפה, דבר הבא לידי ביטוי במספר גדל והולך של גופים עסקיים העוזבים את קרנות ההשתלמות הבנקאיות לטובת גופים חוץ בנקאיים, קטנים בהיקפים, כדוגמת ברוקרים. המעבידים סבורים כי באמצעות ניהול יעיל יותר של קרן ההשתלמות הם יוכלו למכסם את התועלת לעובדים ולשפר את תנאי שכרם האפקטיביים.

קרדיט:  מעריב 10/12/2003 

לחץ כאן לפתיחת הקובץ