דחיית מועדים עקב חג הפסח

 הודעות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

עקב חג הפסח ויציאת העובדים לחופשה, ניתן יהיה לדווח ולשלם את המקדמות וניכויי המס עבור חודש מרץ, עד ליום 18.4.04.

נציבות מס הכנסה
 
קרדיט:  נציבות מס הכנסה