דיני עבודה

זכאות לפיצויי פיטורים בעת החלפת המעביד

החוק הישראלי קושר את זכויות העובד, הן למעביד והן למקום העבודה, במסגרת חוקי מגן אחדים. הכוונה היא למנוע ממעביד אפשרות להתחמק מחובותיו באמצעות שינוי שמו, או שינוי מהותו המשפטית.
מאת: איתן אגמון

חובת המעביד לנהל מפעלו בהצלחה חלה "ראשית כלפי עובדיו"

ליברליזם שהיה לצנינים
השופטת אלישבע ברק: חובת המעביד לנהל מפעלו בהצלחה חלה "ראשית כלפי עובדיו" וכן כלפי הציבור הרחב; השופט שמואל צור מזהיר: גישה שכזו עלולה להוביל להגשת תביעות מן הציבור כלפי מעסיק על ניהול כושל
גלובס 14:52 15/3/04
מאת: עו"ד צבי נח

מתי תשר הוא שכר ?

בית הדין הארצי לעבודה קבע בצורה ברורה: תשר, הניתן
ישירות מלקוח למלצר, אינו חלק מן השכר. פסק הדין ניתן עשר שנים לאחר סיום יחסי העבודה בין הצדדים, ושבע שנים לאחר הגשת הערעור !
עע ,300113/98 ד. ג. מ. ב. אילת מסעדות בע" מ נ' ענבל.
מאת: איתן אגמון

מה הדין כאשר תלוש השכר אינו משקף את שהוסכם בחוזה ע

שאלה זו הגיעה לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה בעקבות תביעתם של שני עובדים, אשר טענו כי תלושי השכר שלהם אינם משקפים נכונה את המוסכם עמם (ע"ע 300010/98).
מאת: יריב שפרונג, עו"ד – אייל פאר, עו"ד

העסקה פיקטיבית

שומר מחצבה תבע ממפעילי מחצבה(1) לשלם לו שעות נוספות, פיצויי פיטורים וכו'. לבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע התברר, כי מדובר למעשה ב"פרוטקשון" - משמע, בעסקה בכפייה: מדובר בבן שבט בידואי, שמגוריו מצויים סמוך למשרדי המחצבה. הוא כפה על המחצבה לשלם לו שכר בעבור "שמירה", שלא התבצעה כלל
מאת: איתן אגמון 

 

עמודים