דיני עבודה

זכאות לפיצויי פיטורים בעת החלפת המעביד

החוק הישראלי קושר את זכויות העובד, הן למעביד והן למקום העבודה, במסגרת חוקי מגן אחדים. הכוונה היא למנוע ממעביד אפשרות להתחמק מחובותיו באמצעות שינוי שמו, או שינוי מהותו המשפטית.
מאת: איתן אגמון

כך תתגמלו עובדים במס מינימלי

חברות גדולות וקטנות מחפשות באופן קבוע דרכים יצירתיות לתגמול העובדים. שיעור מסוים מרווחי החברה מושקע באופן שוטף לטובת המנהלים והיועצים וכל מי שנמצא ב"תא הנהג", ומשפיע על השורה התחתונה - הרווח. השאיפה היא לפתח נוסחה שתביא להצלחת העובדים והמעבידים גם יחד.
מאת: ג'ק בלנגה, עורך דין ורו"ח

פיצוי לעובדת שמעבידה לא חשף בפניה את הסיבה האמיתית לפיטוריה

בפסק דין שניתן בבית הדין הארצי לעבודה נידונה שאלת הנפקות המשפטית של העובדה כי מעביד הודיע לעובדת על פיטורים עקב צמצומים, ובסופו של דבר נפסק כי הפיטורים נבעו מאי התאמה (עע 001457/04 מרינה בסרב נ´ חברת חשמל לישראל ).המערערת החלה לעבוד בחברת חשמל בשנת 1996. היא התלוננה בפני הממונים עליה, כי הממונה הישיר עליה, הטריד אותה מינית תחילה מילולית ואחר-כך פיסית אך תלונתה לא טופלה כראוי. לטענתה, באחד המקרים, אף ניסה הממונה הישיר עליה להרים את חצאיתה של המערערת והיא סטרה לו. מאותו מועד הפסיק הממונה הישיר להטרידה מינית, אך החל להתנכל לה בעבודה עד לכדי כך שהמערערת פוטרה בחודש דצמבר 1997. יצויין כי המעשים שיוחסו לממונה הישיר על העובדת, אירעו בתקופה שקדמה לחקיקתו של החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998, ומשום כך הוראות החוק לא חלו עליהן.
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)

תיקונים דרמטיים בחוק הגנת השכר המשפיעים על כל מעסיק

ביום 6.7.2008 פורסם חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24(, התשס"ח-2008, המתקן את חוק הגנת השכר. עיקרי התיקונים שבוצעו: חובת המעסיק לתלושי שכר מפורטים מאוד, קנסות גבוהים ואחריות פלילית על מעסיקים שיפרו את הוראות החוק (כולל אי העברת כספים לקופות גמל), העברת נטל ההוכחה על המעסיקים בכל הקשור להיקף עבודתו של עובד (כולל שעות נוספות) והרכב שכרו. להלן פירוט התיקונים שבוצעו.
מאת: עו"ד הילה פורת

זכויותיה של עובדת בהריון

להלן ריכוז זכויותיה של עובדת בהריון:

איסור פיטורים - חל איסור על מעביד לפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה ולא יותרו פיטורים כאמור אם הפיטורים הם בקשר להריון. הוראה זו חלה גם על עובדת קבועה וגם על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.
מאת: הילה פורת, עו"ד

עמודים