דיני עבודה

תקנות חודש אוקטובר 2005

מעבר לשעון חורף: בעת המעבר לשעון חורף עבדו עובדי משמרת הלילה שעה יותר מהרגיל. יש כמובן לשלם שעה זו כשעה נוספת.

ביטוחי מחלה: בדיקת נתוני העדרות בגין מחלה מראה כי, ברוב המקרים, ביטוח מחלה אינו כדאי למעביד. הדבר נכון במיוחד למעבידים החייבים בדמי מחלה לפי החוק בלבד, או שקיים אצלם ביטוח מנהלים הכולל ביטוח אובדן כושר עבודה. להערכתי, דמי המחלה שישלם מעביד ישירות לעובדים יגיעו לפחות מחצי מדמי הביטוח.

תקנות חודש נובמבר 2005

דחיית העלאות שכר:
המצב הפוליטי החדש מגדיל את הסיכוי להעלאת שכר המינימום, שלמעשה הוקפא בחקיקה. העלאה כזו תשפיע לא רק על מקבלי שכר המינימום, אלא תגרור למעלה את כל טבלת השכר בארגון, בגלל הצורך לשמור על "הפרשיות". מעסיק עלול למצוא עצמו במצב שניתנה העלאת שכר, ולפתע יהיה צורך להעלות שוב את השכר- בגלל שכר המינימום. מוצע לדחות את העלאות השכר לחודש אפריל, כיוון שעד אז נדע (אולי...) מה המצב.
בכל מקרה, במקומות עבודה בהם קיימת תוספת וותק, יש להודיע לעובדים במפורש כי התוספת האישית כוללת גם את תוספת הוותק המגיעה.

תקנות חודש ינואר 2006

 שכר מינימום:
השכר שהוקפא משנת 2003- יעודכן השנה, כך שיעלה ב-121 ₪ לחודש. שכר המינימום לשעה יהיה כ- 18.58 ₪, ולחודש 3,456 ₪ (הסכומים אינם סופיים). יש להניח שכל טבלת השכר (למעט אולי שכר גבוה) "תזוז" יחסית לעלית שכר מינימום זו. כמובן ישנה עדיין אפשרות של העלאת בסיס חישוב שכר המינימום עצמו, בדרך של שינוי החוק.

שימוע - קבלת חומר:
ניתן לקבל ממני (בדוא"ל בלבד!) מאמר בנושא השימוע הנדרש לפני פיטורי עובד.

תקנות חודש פברואר 2006

שכר המינימום בהתאם לחוק, יעלה שכר המינימום ביום 1.4.06:
השכר החדש לחודש 3456.58 ₪, השכר לשעה 18.58 ₪, השכר היומי הוא לפי משפר שעות העבודה ביום. זוהי העלאה של 3.6% לעומת שכר המינימום הקודם. עדיין לא מדובר בהעלאת שכר מינימום מכח שינוי החוק (להערכתי שינוי כזה צפוי לאחר הבחירות).

עמודים