דיני עבודה

האם פיטורי מתמחה אצל יועץ מס מזכה אותו בפיצויי פיטורים

האם פיטורי מתמחה אצל יועץ מס מזכה אותו בפיצויי פיטורים

פיטורים של מתמחה כנ"ל ,טרם סיים את תקופת התמחותו ,מזכה אותו בפיצויים . לו הפיטורים היו נעשים בתום תקופת ההתמחות ,העובד לא היה זכאי .
המשיב: מנחם   

(***)כמה שעות יש לעבוד בערב יום העצמאות ?

(***)כמה שעות יש לעבוד בערב יום העצמאות ?
השואל: זכריה מראש העין  

עפ"י סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה ,לא יעלה יום העבודה בערב חג על 7 שעות במקום שנהוג לעבוד בו 6 ימים בשבוע או על 8 שעות במקום עבודה שנהוג בו לעבוד 9 שעות ביום ,5 ימים בשבוע.
במקום עבודה שחל עליו הסכם קיבוצי או צו הרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים ומקובל לעבוד בהם בערבי חג 6 שעות ,יהיה יום העבודה בערב יום העצמאות בן 6 שעות אף הוא.
המשיב: ק. מנחם  
קישורים

לסקירה מקצועית ולחוק

(***) האם היעדרות עובד ביום הזכרון לחללי צה"ל עקב השתתפות באזכרה לחבר ,מזכה אותו בשכר בגין אותו היום ?

(***) האם היעדרות עובד ביום הזכרון לחללי צה"ל עקב השתתפות באזכרה לחבר ,מזכה אותו בשכר בגין אותו היום ?
השואל: ג. בועז מתל חנן  

עפ"י חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל , סעיף 4א. : היעדרות קרוב משפחה מעבודה
(א) קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון;
לענין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד.
(ב) לענין סעיף זה, "קרוב משפחה" - הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות.
המשיב: ק. מנחם  
קישורים

לחוק

האם מותר לפטר עובד בתקופה שנעדר מהעבודה עקב מחלה ?

האם מותר לפטר עובד בתקופה שנעדר מהעבודה עקב מחלה ?

החוק איננו מגביל פיטורי עובד בתקופה שנעדר מהעבודה עקב מחלה או תאונת עבודה אך העובד יהיה זכאי לכל הזכויות הנובעות מפיטוריו כגון דמי הודעה מוקדמת ,פיצויי פיטורים וכיוצ"ב
והכל לפי הוותק שלו במקום העבודה.

יש לבחון ספציפית לכל מקרה אם קיים הסדר שונה לענין זה בהסכמים קיבוציים ,צווי הרחבה ו/או הסכמי עבודה אישיים.
 

יצאתי לשרות מילואים וכשהשתחררתי

יצאתי לשרות מילואים וכשהשתחררתי ,הודיע לי המעביד שפוטרתי וע"כ איני יכול לשוב לעבודה.
האם מותר למעביד לפטר אותי ?
השואל: אסור אהרון  

איסור פיטורים לאחר תום שרות המילואים
תיקון לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, קובע הארכה של התקופה שבה נאסר לפטר עובד מתום שירות המילואים מ-21 ימים ל-30 ימים. להלן עיקרי התיקון:

עובד התפטר עקב הרעה בתנאי עבודתו .האם זכאי העובד לפיצויי פיטורים ?

עובד התפטר עקב הרעה בתנאי עבודתו .האם זכאי העובד לפיצויי פיטורים ?

חוק פיצויי פיטורים קובע בין השאר : "התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו" ויראו התפטרותו לצורך זכאותו לפיצויים כאילו פוטר .
יחד עם זאת ,קבע ביה"ד לעבודה שזכאות המתפטר לפיצויים מותנית במתן התראה למעביד על כוונתו התפטר ע"מ שתהיה למעביד שהות לתקן את המעוות
המשיב: מנחם  
קישורים

לפס"ד ראשון - מאמר
לפס"ד שני

העסקתי עובד עד הגיעו לגיל פרישה ושילמתי לו פיצויים כשהתפטר.

העסקתי עובד עד הגיעו לגיל פרישה ושילמתי לו פיצויים כשהתפטר.
העובד החל שוב לעבוד אצלי לאחר מספר חודשים והיום ,לאחר שנתיים התפטר שוב עקב גילו המתקדם ולדבריו זכאי לפיצויים בשל כך . האם אכן זכאי העובד שוב לפיצויים.
השואל: שלמה ג. י-ם  

סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים קובע שרואים בהתפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה כאילו פוטר וע"כ זכאי לפיצויים.
ביה"ד לעבודה קבע (דב"ע מא/92-3 יוסף מורנו נ. חרות בע"מ)
שזכאות העובד תקום רק אם החל לעבוד לפני גיל הפרישה וע"כ ,מאחר וכשהעובד שב לעבוד לאחר פרישתו הקודמת ,היה גילו גבוה מגיל הפרישה וע"כ במקרה זה סעיף 11(ה) לא יחול והעובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il

שלום: בראיון העבודה שלי מול מנכ"ל החברה בה אני עובד היום הוחלט כי גובה השכר החודשי יהיה 6000 ש"ח נטו !!!

שלום:
בראיון העבודה שלי מול מנכ"ל החברה בה אני עובד היום הוחלט כי גובה השכר החודשי יהיה 6000 ש"ח נטו !!!
אולם לאחר מס' חודשים גיליתי כי את מס הבריאות אני משלם ..מהנטו
המנכ"ל טוען שנטו פירושו לא כולל מס בריאות. האם אני יכול לכוף אותו לשלם את מס הבריאות? תודה.

בפסק דין של ביה"ד הארצי לעבודה ,דב"ע מח/162-3 "דן" נ. אמנון מלמלה ואח' קבע בית הדין:

"...דרך המלך בנקיבת סכומי שכר עבודה ופיצויי פיטורים הינה נקיבתם בסכום ה"ברוטו", שעה שעל המעביד מוטלות חובות מכח חוקים שונים לבצע ניכויים מאותו "ברוטו". הצדדים רשאים להתנות ולקבוע כי העובד יקבל לידיו תשלום "נטו", ואזי יחולו תשלומי החובה השונים על המעביד, עליו החובה "לגלם" את הסכומים המשתלמים לעובד..."

מאחר וכיום מס בריאות הינו ניכוי חובה בדיוק כמו בטוח לאומי ומס הכנסה ובהסתמך על הציטוט שלמעלה יש בהחלט מקום לראות בשכר שסוכם כנטו כאילו שזה לאחר ניכוי בטוח בריאות.

עובדת שבה לעבודה לאחר שהאריכה את חופשת הלידה

עובדת שבה לעבודה לאחר שהאריכה את חופשת הלידה ב-3 חודשים. האם זכאית העובדת להיעדר לצורך הנקה שעה ביום במשך 4 חודשים ?

1. היעדרות העובדת לאחר חופשת הלידה איננה מותנית במטרת
ההיעדרות.
2. סעיף 7(7)(3) לחוק עבודת הנשים קובע שזכות העובדת
להיעדר בתשלום במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה .
מאחר ונקבע בחוק שחופשת הלידה תארך 12 שבועות ,
ימי ההארכה שנעשתה ביוזמת העובדת ושלא בתשלום ,לא
יחושבו .
במילים אחרות ,במקרה שלך ,העובדת תהיה זכאית
להיעדרות רק במשך חודש אחד.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il

מי קובע את המועד, בו ינצל העובד את החופשה לה הוא זכאי מכח חוק? העובד או המעביד?

מי קובע את המועד, בו ינצל העובד את החופשה לה הוא זכאי מכח חוק? העובד או המעביד? 

סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. אין בסעיף כל התייחסות לשאלה מי יכול להחליט על מועד החופשה - המעביד או העובד.

עמודים