דמי מנוי רכשתי מנוי שנתי לעיתון - לתשלום חודשי של 80 ש"ח.

שאלה: 

דמי מנוי

רכשתי מנוי שנתי לעיתון - לתשלום חודשי של 80 ש"ח.
מהו שיעור המס אשר יחול על העיסקה לאחר ה- 1.3.04.

תשובה: 

על עיסקה של מכירת דמי מנוי, יחול מע"מ על בסיס מזומן, כלומר במועד התשלום.
לפיכך, על כל סכום ששולם לפני ה- 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור של 18%. על כל סכום שישולם לאחר ה- 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור של 17%.
המשיב: אגף מע"מ