האם מותר לפטר עובד בתקופה שנעדר מהעבודה עקב מחלה ?

שאלה: 

האם מותר לפטר עובד בתקופה שנעדר מהעבודה עקב מחלה ?

תשובה: 

החוק איננו מגביל פיטורי עובד בתקופה שנעדר מהעבודה עקב מחלה או תאונת עבודה אך העובד יהיה זכאי לכל הזכויות הנובעות מפיטוריו כגון דמי הודעה מוקדמת ,פיצויי פיטורים וכיוצ"ב
והכל לפי הוותק שלו במקום העבודה.

יש לבחון ספציפית לכל מקרה אם קיים הסדר שונה לענין זה בהסכמים קיבוציים ,צווי הרחבה ו/או הסכמי עבודה אישיים.