הועלה גיל מקסימום לגמלת ניידות

 על- פי חוק גיל הפרישה התשס"ד- 2004 החל ב 1-ביולי 2004 יועלה בהדרגה הגיל
המקסימלי, שבו אדם המוגבל ברגל יוכל להגיש בקשה ללשכת הבריאות לקביעת מוגבלות
בניידות, ובעקבותיה למוסד לביטוח לאומי לקבלת גמלת ניידות.
 

קרדיט:  המוסד לבטוח לאומי   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ