החברה שבבעלותי ,רכשה בעבר רכב מסחרי וקבלנו החזר מע"מ שהיה כלול ברכישה .

שאלה: 

החברה שבבעלותי ,רכשה בעבר רכב מסחרי וקבלנו החזר מע"מ שהיה כלול ברכישה . מאחר ומ-1/6/2005 לא ניתן לנכות מע"מ ששולם בגין רכב כזה ובכוונתנו לרכוש רכב דומה אחר ולמכור את הנכחי ,לא ברור לנו איך לנהוג בעניין מע"מ הכלול במכירה .

תשובה: 

השואל: דודי 
אכן ,לא ניתן לנכות (למעט ניכוי ע"י עוסקים הכלולים בתקנה 14(ב) ) מס תשומות (מע"מ) בגין רכב שנרכש החל מ-1/6/05 והוא מסוג של רכב ממונע על 4 גלגלים ומשקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג.
מכירת רכב כנ"ל בעתיד תהא פטורה ממע"מ .
לעומת זאת מכירת רכב שנרכש לפני 1/6/05 ונוכה מע"מ שהיה כלול ברכישתו תהא חייבת במע"מ בהיקף שנוכה.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il