הטבה חשובה לחיילי המילואים

א. תיקון סעיף 273 לחוק הביטוח הלאומי
ב. הודעות אישיות לעובדים אשר קיבלו תגמולי מילואים
באמצעות המעסיק 

קרדיט:  המוסד לבטוח לאומי   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
לחוזר