הלוואה לבעל שליטה - שאלת החיוב במע"מ

 הלוואה צמודה למדד שנתנה חברה לבעל שליטה הינה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי החייבת במע"מ. כך נפסק ביום 5.2.2004 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים בע"א 7937/99 דיור ופיתוח חברה לבנין בע"מ נ. מנהל מע"מ תל אביב. להלן עיקרי פסק הדין.