השאלה שלי לזכאות דמי האבטלה שקיבלתי (100 ימים)

שאלה: 

השאלה שלי לזכאות דמי האבטלה שקיבלתי (100 ימים)

ניצלתי רק כ-30 ימים

עבדתי כחודשיים וחצי ,והתפטרתי.

האם עדיין הזכאות נשמרת לי?

והאם אני מפסידה ימים?וכמה?

תשובה: 

1. התפטרות ממקום עבודה בתוך 14 יום מתחילת העבודה,
מסיבה לא מוצדקת, מהווה סירוב וככזה, יופחתו 30 ימים
ממנין הזכאות של העובד ויתחיל/ימשיך
לקבל דמי אבטלה רק אחרי 90 יום מההתפטרות.
2. התפטרות כנ"ל לאחר 14 ימים מתחילת העבודה איננה
מפחיתה את הזכאות אך דוחה את המשך קבלת דמי
האבטלה ב-90 יום.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   kirshbloom@gmail.com