זיוף חובבני

לעניין נטלי ההוכחה בערעורי מס תשומות, קיימת הבחנה בין שאלות עובדתיות-פנקסיות לבין שאלות לבר-פנקסיות
עו"ד צבי נח
30/5/2004

החברה המערערת עסקה ברכישת גרוטאות ופסולת ובמכירת עודפי מתכות. בשנים 95-97 ביקשה המערערת לקזז מס תשומות (מע"מ) בסכום העולה על 5 מיליון שקל, בהתייחס לעסקאות בהיקף של 37 מיליון שקל.

קרדיט:  גלובס 30/5/04