חוקי ביטוח לאומי

גמלת ניידות

 מהי גמלת ניידות ומי זכאי לה?
סוגי ההטבות הנכללות בגמלת הניידות
מי זכאי לגמלת ניידות
מוגבלים בניידות השוהים במוסד ולא מלאו להם 65 שנים
רשימת ליקויים
מי אינו זכאי לגמלת ניידות?
הלוואה עומדת למימון מסים על הרכב
קצבת ניידות

קרדיט:  שיל שרות ייעוץ לאזרח   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
לנושא
לנושא 2
 

זכאות בעת אבטלה

 מי מטפל בתשלום דמי אבטלה?
ביטוח אבטלה נועד להבטיח למחוסרי עבודה שלא מרצונם דמי מחיה לתקופת האבטלה, לפי זכאות אישית שנקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

אם אתם מעוניינים בקבלת דמי אבטלה עליכם:

להגיש תביעה לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה.
להירשם בשירות התעסוקה לצורך חיפוש וקבלת הצעות עבודה מתאימות.

אבטלה - תנאי הזכאות

שלושה תנאים קובעים את זכאותך לתשלום דמי אבטלה:
א. מלאו לך 20 שנים ועדיין לא הגעת לגיל המרבי לקבלת דמי אבטלה.
ב. השלמת תקופת אכשרה קודם לאבטלתך.
ג. אתה מובטל.
קודם לאבטלתך היית מבוטח בביטוח אבטלה פרק הזמן הנדרש בחוק (גם אם אינו רצוף), ושולמו בעדך דמי ביטוח אבטלה. לעובד בשכר חודשי - 360 הימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה, לעובד בשכר יומי 300 ימים בתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.
התנאי הראשון: מלאו לך 20 שנים, ועדיין לא הגעת לגיל המרבי לקבלת דמי אבטלה.

עמודים