חוק הביטוח הלאומי - הסכמים

נפטרים ,עולים תלויים ,גמלאות זקנה ושארים מיוחדות ,דמי אבטלה למשוחררי צבא קבע ,הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות ,קצבה לילד עולה ,תגמול לנפגעי פעולות איבה ,תגמולי מילואים לאנשי צוות אויר ,הסכמים עם קופות חולים ,פינוי אווירי של נפגעי עבודה ועוד. 

קרדיט:  המוסד לבטוח לאומי   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
להסכמים