חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995‏

כולל חוקי : ביטוח בריאות ממלכתי ,הבטחת הכנסה ,חוק הקיצבאות- פיצוי בעד איחור בתשלום ,ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה ,חסידי אומות העולם ,נפגעי פעולות איבה ,חוק יציבות המשק ,פיצוי נפגעי גזזת ,פיצוי נפגעי עירוי דם (איידס) ,משפחות חד הוריות ,תגמולים לאסירי ציון 

קרדיט:  המוסד לבטוח לאומי 

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
לחוק הבטוח הלאומי