חילופי מידע בין מדינות אמנה

 הודעות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

במסגרת מדיניות של איסוף מידע, שהתוותה נציבת מס הכנסה, עו"ד טל ירון-אלדר, רצ"ב חוזר של היחידה למיסוי בינלאומי בנושא: חילופי מידע בין מדינות אמנה שיופץ בימים אלה.

מהיחידה למיסוי בינלאומי, בראשותו של עו"ד ירון שידלו נמסר כי בשנה האחרונה החלו מדינות רבות להעביר מידע על פעילות פיננסית של ישראלים בחו"ל. רוב המידע, ללא דרישה ספציפית, מגיע ממדינות ה oecd (ארגון המדינות המפותחות). עד כה הועבר מידע על פעילותם של כ 33,000 ישראלים בחו"ל, בסכום של כ 80 מיליון ש"ח, שיועבר לטיפול במסגרת הביקורות השנתיות.
דרך נוספת לקבלת מידע היא על פי דרישה ספציפית. אגף מס הכנסה דרש וקבל מידע אודות פעילות של כ 250 ישראלים בחו"ל.
גם מדינות שאינן חברות בארגונים הבינלאומיים העבירו מידע. מדובר במידע אודות פעילותם של כ 130 ישראלים בחו"ל.

לקבלת המידע נודעת חשיבות רבה במיוחד לאחר שינוי שיטת המיסוי מטריטוריאלית לפרסונלית, עם החלת הרפורמה במס הכנסה.

ההערכה באגף מס הכנסה היא כי המידע האמור ימשיך לזרום ואף יגבר.

קרדיט:  נציבות מס הכנסה