חישוב שווי רכב לינארי לרכבים ששנת הייצור שלהם משנת 2010 ואילך