יישום חוק התיאומים בשל אינפלציה בשנת 2003

 לאחרונה נקבעה בועדת הפסיקה בנציבות מס הכנסה דרך ליישום הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה לגבי שנת 2003, שבה מדד המחירים לצרכן הינו שלילי (מינוס 1.89%).
על פי עמדת נציבות מס הכנסה יש להפעיל את הוראות חוק התיאומים גם בתקופה של ירידת מדד, על פי החישוב המתמטי המדוייק, תוך ביצוע התאמות במקרים מסויימים בהתאם לתכלית כל נושא ונושא.

להלן התייחסות ליישום מספר סעיפים בחוק התיאומים:

קרדיט:  נציבות מס הכנסה   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ