יצאתי לשרות מילואים וכשהשתחררתי

שאלה: 

יצאתי לשרות מילואים וכשהשתחררתי ,הודיע לי המעביד שפוטרתי וע"כ איני יכול לשוב לעבודה.
האם מותר למעביד לפטר אותי ?
השואל: אסור אהרון  

תשובה: 

איסור פיטורים לאחר תום שרות המילואים
תיקון לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, קובע הארכה של התקופה שבה נאסר לפטר עובד מתום שירות המילואים מ-21 ימים ל-30 ימים. להלן עיקרי התיקון:

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 14), התשס"ד–2004, שפורסם ביום 11.7.2004, קובע הארכה של התקופה שבה נאסר לפטר עובד מתום שירות המילואים מ-21 ימים ל-30 ימים.
לפיכך, עפ"י סעיף 41א(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, אסור לפטר עובד-
·בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו.
·במקרה שבו שירות המילואים עולה על יומיים רצופים, אסור לפטר גם בתקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המילואים (אלא בהיתר של ועדת התעסוקה) – ובימים אלה לא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת המגיעים לעובד.

המשיב: ביזפורטל