לאחר הפסח, יבוטל הפטור מניכוי מס במקור

 חיים דוקלר: לאחר הפסח, ביטול פטור מניכוי מס במקור לחייבי מ"ה ומע"מ

ו' ניסן תשס"ד
28/03/04

מיד לאחר הפסח מתכונן אגף מס הכנסה לבטל הפטור ממס במקור לנישומים להם ניתן פטור בראשית 2003, ובמהלך התקופה, מאז, צברו חובות או לא הגישו דוחות למ"ה ומע"מ.

קרדיט:  נציבות מס הכנסה   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ