מאסר בפועל לרופא שהעלים הכנסות

בימ"ש השלום שבפ"ת הטיל 12 חודשי מאסר בפועל על אי הפקת חשבוניות ל-35 לקוחות
ועל ניהול פנקסי חשבונות בסטייה מההוראות
קרדיט:  נציבות מס הכנסה