מס הכנסה

פטור מהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

מי שהכנסתו ממשכורת היתה עד 520,000 שקל מ-->
פטור גם לבעלי הכנסות דמי שכירות מדירות מגורים עד ל-270,000 שקל * רו"ח ישראל שטראוס, נציג לשכת רואי החשבון: רק מומחה מס מהשורה הראשונה מסוגל לתת תשובה מנומקת לנישום אם הוא חייב או פטור מהגשת הדוח
צבי לביא 14:09 12/5/04

מאת: גלובס 12/5/04

מה בין ירושות ופטור ממס?

על פי חוק הירושה, תשכ"ה- 1965, היורשים של נכסים הם הזוכים על פי צוואה; ובאין צוואה, היורשים הם על פי דין.
על פי חוק זה, כשר לרשת כל מי שהיה בחיים במות המוריש, מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, וילדים כשאין זה משנה אם בשעת לידתם היו הוריהם נשואים זה לזה, או לא.
כמו כן, בנוסף לאנשים פרטיים ייתכן מצב בו יוריש הנפטר את נכסיו לתאגיד כלשהו.
מאת: יריב שפרונג, עו"ד – אייל פאר, עו"ד

האם גם לך מגיע החזר מס ?

תר ויותר שכירים גילו בשנים האחרונות את האפשרות לקבלת החזרי מס על תשלומי יתר ששילמו במהלך השנה. האם גם לך מגיעים החזרי מס? ynet מפרסם היום מחשבון חדש המאפשר לך לבדוק האם וכמה החזרי מס מגיעים לכם. רואה החשבון ברוך אוליאניצקי, משיב על השאלות בנושא - למי זה כדאי? איך עושים את זה ומתי נקבל את הכסף. מדריך
רו"ח ברוך אוליאניצקי ,ידיעות אחרונות 18/1/04
מאת: רו"ח ברוך אוליאניצקי

מוניטין- היבטי מס

תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין) (להלן: "התקנות") נכנסו לתוקפן ביום 1.7.03 והן חלות על מוניטין שנרכש מיום זה ואילך. ברשימה זו בחרנו לפרט את עיקרי ההוראות העולות מן התקנות, הן לגבי עסקאות מכירת מוניטין שבוצעו לפני התקנתן והן כאלו המבוצעות לאחריה.
מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - לימור סיוון, משפטנית

הוכחת חוב - במועד מחייבת גם רשות מס;

אם איחרה בהוכחת החוב, 'ידחה' חוב המס

בפס"ד שלמה נס (פש"ר 1765/02) קבע ביהמ"ש שרשות מס מאבדת את זכותה לגבות חובות מס מתאגיד בפירוק, אם לא הגישה תביעת חוב לבעל התפקיד (מפרק, נאמן, כונס וכו') במועד.

להלן עיקרי ההחלטה :מאת: דר' אברהם אלתר, עו"ד; ירון אלי, עו"ד (יועץ מס) 

עמודים