מס ערך מוסף

שינוי שיעור המע"מ ל-17% - שאלות ותשובות

 על פי צו החתום בידי שר האוצר, ירד שיעור המע"מ מ- 18% ל-17%
החל מיום 1.3.04.

ככלל, חיוב במס בשיעור של 17% יחול על כל עיסקה, שמועד החיוב במס
בגינה יחול החל מה- 1.3.04.

קרדיט:  אגף מע"מ   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ

חשבונית מס ,חשבונית עסקה וכללי עבודה מול מע"מ

מי חייב להירשם כעוסק במע"מ, ומתי ?
היכן נרשמים?
מהם המסמכים שעלי להביא בעת רישום למע"מ?
אם אני מקים שותפות, כיצד אירשם עם שותפי?
מה לגבי רישום חברה בע"מ?
מה עוד יש לעשות בעת הרישום?
האם אוכל למסור מס' תיבת דואר (ת"ד) ככתובת העסק?
האם אפשר להירשם למע"מ באמצעות מייצג?
האם עלי לקבל דבר-מה מהמשרד לאחר הרישום?
מהו "עוסק פטור"?
עם רישומי, האם מוטלות עלי חובות כלשהן בעניין ניהול ספרי העסק?
מי חייב במס ערך מוסף?
לפי מה נקבע המס?
מתי חל מועד החיוב במס?
מהי חשבונית?

מדריך מע"מ (מס ערך מוסף) לעוסק חדש

 במדריך זה מובא מידע ראשוני בלבד ליחיד, לשותפות או לחברה, שעומדים לבצע פעילות עסקית, כגון: מכירת נכס, טובין או מקרקעין, או מתן שירות - ונדרשים להירשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי.

עסקאות המבוצעות באזור סחר חופשי (אס''ח) באילת
האמור במדריך זה בעניין עסקאות חל על עסקאות המבוצעות מחוץ לאילת.

מדריך מע"מ לעוסק חדש מתוך אתר רשות המסים 

קרדיט:  רשות המסים בישראל   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
לחץ למדריך

תשלום מע"מ על בסיס מזומן לעוסקים בענפי השירותים

 ועדת הכספים של הכנסת אישרה תשלום מע"מ על בסיס מזומן לעוסקים בענפי השירותים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15 מיליון ₪

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את הצעת רשות המסים לתקן כהוראת שעה לשנת 2009 את תקנות מס ערך מוסף, לפיהן יורחב מעגל העוסקים המשלמים מע"מ על בסיס מזומן וכן יגדל מספר העוסקים המדווחים ומשלמים למע"מ אחת לחודשיים. המהלך הינו חלק מתכנית ההאצה שגובשה באוצר בכדי להקל על תזרים המזומנים של העוסקים במשק.

החל ב - 1 ביולי 2006 יפחת שיעור המע"מ ל 15.5%

 
על פי צו החתום בידי שר האוצר, יופחת שיעור המע"מ מ- 16.5% ל- 15.5% . החל מיום 01.07.06
ככלל, חיוב במס בשיעור של 15.5% יחול על כל עסקה, שמועד החיוב במס. בגינה יחול החל מה- 01.07.06
לפיכך, השאלה העיקרית הינה לאתר את מועד החיוב במס הרלוונטי לגבי סוגי עסקאות שונים, ובהתאם לכך לקבוע את שיעור המס אשר יחול על העסקה.
מועדי החיוב הרלוונטיים לעסקאות של מכירת טובין, מכירת מקרקעין,מתן שירותים וכו' - יחולו בהתאם לפרק ו' לחוק מס ערך מוסף (סעיפים 22 עד 29 לחוק).

להסברים ,הדרכה ,הבהרות ומאגר שאלות ותשובות --> בחר וצפה בקבצים הבאים: 

החל ב - 1 בספטמבר 2005 יפחת שיעור המע"מ ל 16.5%

 
על פי צו החתום בידי שר האוצר ירד שיעור המע"מ מ- 17% ל- 16.5% החל מיום 01/09/05.

ככלל חיוב במס בשיעור של 16.5% יחול על כל עסקה שמועד החיוב במס בגינה יחול החל מ- 01/09/05

להלן אופן הדיווח של העוסקים באמצעות המסלולים השונים:

 

דווח מע"מ עבור חודש ספטמבר 2005 החד חודשי או ספטמבר / אוקטובר 2005 - הדו חודשי

1. עוסק המדווח מע"מ באמצעות הבנקים המסחריים

יכלול את סה"כ העסקאות החייבות בשדה אחד, הדוח יחשב כמאוזן אם שיעור המס על העסקאות יהיה בין 16.5% - 17% , אחרת הדוח יחשב כלא מאוזן.

החל ב - 1 ביולי 2009 יעלה שיעור המע"מ ל 16.5%

הכנסת אישרה היום (29/6/2009) את הצעת שר האוצר להעלות כהוראת שעה את שיעור המע"מ, החל מה- 1 ביולי 2009 ועד ל - 31 בדצמבר 2010, מ- % 15.5 ל 16.5%. כמו כן, בהתאם להחלטת הכנסת, על המוסדות הכספיים יוטל גם כן מס שכר ורווח בשיעור של 16.5 ( במקום 15.5%).
ככלל, חיוב במס בשיעור של 16.5% יחול על כל עסקה, שמועד החיוב במס. בגינה יחול החל מה- 01.07.09
לפיכך, השאלה העיקרית הינה לאתר את מועד החיוב במס הרלוונטי לגבי סוגי עסקאות שונים, ובהתאם לכך לקבוע את שיעור המס אשר יחול על העסקה.