מס ערך מוסף

דחיית מועדים לדוחות מע"מ ל-18/4

מנהל אגף המכס ומע"מ איתן רוב, הודיע היום, כי ציבור העוסקים והמייצגים יוכל לדחות את הגשת ותשלום דוחות מע"מ, שהיו צריכים להיות משולמים ב - 15 באפריל סמוך לסיום חופשת חג הפסח , עד ליום 18 באפריל 2004.

למרות שעל פי החוק והנהלים, היות וה - 15 באפריל לא חל בחג הפסח עצמו, לא אמורה להיות דחייה במועד התשלום והדווח, החליט רוב להיענות לפניית ראובן שיף, יושב ראש ועדת התיאום עם רשויות המס של לשכת רואי חשבון, וכן פניית לשכת יועצי המס, שטענו כי הסמיכות בין מועד הגשת הדוח לחופשה תיאלץ את עובדי משרדי רואי החשבון , יועצי המס והעוסקים עצמם לעבוד במהלך החג במקום לבלות עם בני משפחותיהם.

הקלות במע"מ למשרתים במילואים

 מתוך הערכה והוקרה לחיילי המילואים של צה"ל בכלל ולעוסקים מביניהם בפרט, ומתוך רצון לסייע לעוסקים שעקב שירותם במילואים נקלעו לקשיים בהגשה ותשלום של הדוח התקופתי, הנחה אתמול מנהל המכס ומע"מ איתן רוב את משרדי מע"מ האזוריים לאפשר לחיילי המילואים לדחות ולפרוס את התשלומים למע"מ המתייחסים לתקופה בה שרתו בשרות מילואים פעיל.
10 מאי, 2004
 

קרדיט:  אגף מע"מ   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
להודעה לעתונות

דיווח העוסקים בעקבות שינוי שעור המס מ- %18 ל- %17

 דיווח העוסקים בחודשים מאי - יוני / יולי 2004
בעקבות שינוי שיעור המס מ- %18 ל- %17

על פי צו החתום בידי שר האוצר ירד שיעור המע"מ מ- %18 ל- %17 החל מיום
01/03/04.

ככלל חיוב במס בשיעור של %17 יחול על כל עסקה שמועד החיוב במס בגינה יחול
החל מ- 01/03/04 להנחיות מפורטות לחיוב במע"מ בסוגים השונים של העסקאות
לחץ כאן

מצ"ב אופן הדיווח של העוסקים באמצעות המסלולים השונים:

דווח מע"מ עבור חודש מרץ 2004 החודשי מרץ אפריל 2004 - הדו חודשי

עוסק המדווח מע"מ באמצעות הבנקים

הנחיות רשות המיסים לדיווח תכנוני מס לפי חוק מע"מ

 החטיבה המקצועית והחטיבה המשפטית בהנהלת רשות המסים פרסמו היום חוזר מקצועי בנושא תכנוני המס החייבים בדיווח על פי סעיף 67(ה) לחוק מס ערך מוסף. החוזר מבהיר את היבטי תכנוני המס וכן מפרט את הפעולה החייבת בדיווח, הצדדים עליהם מוטלת החובה להגשת הדוח ואופן הדיווח. במקביל, פורסם באתר האינטרנט של הרשות הטופס לדיווח בנושא זה.

מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי ציין כי פרסום ההנחיות וטופס הדווח מהווים צעד ראשון ביישום החקיקה המורכבת בנושא תכנוני המס החייבים בדווח.

הנחיות בעניין יישום הפחתת מס ערך מוסף ל-16%

 בתאריך 30/12/09 אישרה מליאת הכנסת את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע- 2009 אשר משמעותו הקטנת שיעור מס הערך המוסף המוטל על עסקאות אשר מועד החיוב לגביהן הינו החל מהתאריך 1/01/2010. יודגש כי על כל העוסקים במשק חלה החובה לגבות מס ערך מוסף בהתאם לקבוע בצו החל מהמועד הקבוע בו.

יחד עם זאת, לאור העובדה כי לאור זמן ההיערכות הקצר העומד לרשות העוסקים, יהיו עוסקים, שלמרות שעשו את המאמצים המרביים, יתקלו בקשיים תפעוליים- אובייקטיבים ביישום הצו האמור. לגבי עוסקים אלה יחולו ההוראות המפורטות במסמך זה.