מס ערך מוסף

המחדל של מנהל מע"מ

מנהל מע"מ אשדוד נזכר לטעון רק בעליון, שעיריית אשקלון וחברת מקורות הקימו את המכון לטיפול בשפכי אשקלון במסגרת עיסקה מלאכותית. השופטים דחו את ערעורו וקבעו שניתן להעלות טענה כזו רק בתחילת הדרך
עו"ד צבי נח 15/8/05

עקרונות החיוב במס ערך מוסף על "עוסק" שונים מאלו החלים על מלכ"ר. "עוסק" חב במע"מ בגין עסקאותיו; לעומתו, המלכ"ר משלם "מס שכר באחוזים מהשכר ששילם" (סעיף 4 לחוק). שיטה זו, על ההבחנה המתוארת, איננה נקייה מתמיהות, אך אלו הם ציוויי החוק.

קרדיט:  גלובס 15/8/2005

עמודים