מס שבח ומס רכישה

לאחרונה נתקבל בכנסת תיקון חוק מיסוי מקרקעין ומס רכישה. חלקו של החוק תקף כבר מיומה הראשון של שנת 2014 ואילו חלקו השני יכנס לתוקף רק בסוף שנת 2017.

משרדנו, ערוך ומוכן ובהתאם למסמכים שיוגשו  לבצע עבורך מוכר הדירה, קונה הדירה, את כל התחשיבים הדרושים בטרם תמלא טופס 7000.
כמובן בהתחשב בשינויים שחלו ב% המס על הרווח הריאלי (מס שולי – 25% - 20% - 30%) ובוודאי לבדוק הרווח האינפלציוני, הרווח הפטור.

רק לאחר עריכת חישוב המס המתאים תוכל לפנות לעורך הדין, שהוא הסמכות היחידה לייצוג במקרים של מיסוי מקרקעין ותמנע מתשלום מס גבוה שלא לצורך.

פנה אלינו עוד היום ונשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בכל תחשיבי המס הקשורים באופן ישיר או עקיף לנושאי מיסוי המקרקעין.