מע"מ

הזמנת שירותי קייטרינג

הזמנת שירותי קייטרינג

ביום 6.1.04 סיכמנו עם בעל אולם על עריכת חתונה ביום 15.3.04. בזמן
ההזמנה שולם סך של 10,000 ש"ח - היתרה תשולם בסמוך למועד האירוע.
מהו שיעור המס אשר יחול על העיסקה?

בעסקאות של מתן שירותים, שהמס בגינם אינו מוטל על בסיס - מזומן,
יחול החיוב במס במועד מתן השירות.
לפיכך, במקרה הנ"ל, יחול על מלוא מחיר העיסקה מע"מ בשיעור
של 17%.
המשיב: אגף מע"מ 

רכישת רכב הזמנתי רכב ושילמתי לסוכן את מלוא סכום הרכישה בסך 100,000 ש"ח...

רכישת רכב

הזמנתי רכב ושילמתי לסוכן את מלוא סכום הרכישה בסך 100,000 ש"ח
+מע"מ ביום 1.2.04.
הרכב יסופק ביום 1.4.04. מהו שיעור המס אשר יחול על העיסקה?

שיעור המס אשר יחול על מלוא מחיר העיסקה הוא 17% (לפי מועד המסירה).
המשיב: אגף מע"מ  

רכישת דירת מגורים רכשתי דירת מגורים מקבלן ביום 1.10.03. מחיר העיסקה - 200,000$ + מע"מ.

רכישת דירת מגורים

רכשתי דירת מגורים מקבלן ביום 1.10.03. מחיר העיסקה - 200,000$ + מע"מ.
שילמתי 40,000$ +מע"מ ביום 1.10.03, ו- 60,000$ + מע"מ ביום 1.2.04.
היתרה תשולם ביום 1.10.04 עם מסירת המפתחות לדירה.
על איזה מרכיב של העיסקה יחול מע"מ בשיעור של 18%?

השואל: פלוני 
על הסכומים ששולמו לפני ה- 1.3.04 חל מע"מ בשיעור 18%.
מע"מ בשיעור של 17% יחול אך ורק על יתרת התמורה (100,000$ הנותרים),
אשר תשולם לאחר ה- 1.3.04.
המשיב: שלטונות מע"מ  

דמי מנוי רכשתי מנוי שנתי לעיתון - לתשלום חודשי של 80 ש"ח.

דמי מנוי

רכשתי מנוי שנתי לעיתון - לתשלום חודשי של 80 ש"ח.
מהו שיעור המס אשר יחול על העיסקה לאחר ה- 1.3.04.

על עיסקה של מכירת דמי מנוי, יחול מע"מ על בסיס מזומן, כלומר במועד התשלום.
לפיכך, על כל סכום ששולם לפני ה- 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור של 18%. על כל סכום שישולם לאחר ה- 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור של 17%.
המשיב: אגף מע"מ  

תשלום באמצעות שיקים דחויים

תשלום באמצעות שיקים דחויים

במהלך חודש ינואר השנה ביצעתי טיפולי שיניים. התשלום לרופא השיניים
שולם ב- 3 שיקים דחויים שמועד פירעונם ב- 2.2.04, 2.3.04 ו-
2.4.04.
השיקים נמסרו לרופא השיניים ב- 1.2.04.
מהו שיעור המס אשר יחול על העיסקה?

על עסקאות שמועד החיוב במס בגינן חל על בסיס מזומן (כגון:
שירותים הניתנים ע"י רופא שיניים), יחול על העיסקה שיעור
מס החל במועד פירעון השיק.
לפיכך, במקרה הנ"ל, על השיקים שייפרעו לאחר ה- 1.3.04,
יחול מע"מ בשיעור 17%.
המשיב: אגף מע"מ  

מחיר העיסקה - השפעת עליית שיעור המע"מ

מחיר העיסקה - השפעת עליית שיעור המע"מ

עו"ד מטפל בתביעה שהגשתי לפני כשנה בבית הדין לעבודה.
סוכם על תשלום שכ"ט בסך של 2,000$, אשר טרם שולם לעו"ד.
האם ישפיע שינוי שיעור המס על המחיר, שעליו הוסכם ביני לבין עו"ד?

א) על השירותים הניתנים בידי עו"ד חל מע"מ על בסיס מזומן,
כלומר, ככל שהתשלום יבוצע לאחר ה- 1.3.04, יחול מע"מ בשיעור
של 17%.
ב) מקום שלא נקבע בין הצדדים אם הסכום כולל מע"מ או לא, נקבע
בפס"ד שניתן בבית המשפט העליון בעניין נתן נגד זגורי, שיש להתייחס
לסכום העיסקה ככולל מע"מ.

המשיב: אגף מע"מ  

שלום פתחתי גן ילדים.ובו בינתיים 2 ילדים

שלום
פתחתי גן ילדים.ובו בינתיים 2 ילדים
האם אני נחשבת גן ילדים וחייבת להירשם כעוסק מורשה
או הנני מורה אם קבוצה של פחות מ5 ילדים ואני יכולה להרשם כעוסק פטור(מחזור חודשי 2500 ש"ח)
מודה מראש

עפ"י תקנות מע"מ {13(4)} ,גן ילדים חייב להרשם כעוסק מורשה
ללא קשר למספר המתחנכים בו ,בתנאי שהחינוך נעשה באופן שיטתי .
במידה ועיסוקך הוא בעצם "מטפלת" (יתכן אף ללא רשיון לגן ילדים) והיקף הכנסותייך נמוך מהסכום המחייב רישום כעוסק
מורשה ,ניתן יהיה לרשום אותך כעוסק פטור.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס 

אני עושה עבודות יד כתחביב, ומידי פעם אנשים מביעים התעניינות בקניית הפריטים שאני עושה.

אני עושה עבודות יד כתחביב, ומידי פעם אנשים מביעים התעניינות בקניית הפריטים שאני עושה.
השאלה היא - מאיזה שלב אני צריכה לדווח למע"מ ולמס הכנסה ?

השואל: סיגל  sigal154@bezeqint.net
אם אופי פעילותך הוא עסקי ,עלייך להרשם במע"מ ובמס הכנסה
מייד.
לעומת זאת אם מדובר בפעילות פרטית או תחביב כפי שציינת
ועבודות היד שייצרת הם עבורך ולשימושך ,את רשאית למכור פריטים שייצרת לצד ג' ,כמו כל פריט אחר מרכושך הפרטי ,ללא צורך בדיווח לגורם כלשהו.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס  

החברה שבבעלותי ,רכשה בעבר רכב מסחרי וקבלנו החזר מע"מ שהיה כלול ברכישה .

החברה שבבעלותי ,רכשה בעבר רכב מסחרי וקבלנו החזר מע"מ שהיה כלול ברכישה . מאחר ומ-1/6/2005 לא ניתן לנכות מע"מ ששולם בגין רכב כזה ובכוונתנו לרכוש רכב דומה אחר ולמכור את הנכחי ,לא ברור לנו איך לנהוג בעניין מע"מ הכלול במכירה .

השואל: דודי 
אכן ,לא ניתן לנכות (למעט ניכוי ע"י עוסקים הכלולים בתקנה 14(ב) ) מס תשומות (מע"מ) בגין רכב שנרכש החל מ-1/6/05 והוא מסוג של רכב ממונע על 4 גלגלים ומשקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג.
מכירת רכב כנ"ל בעתיד תהא פטורה ממע"מ .
לעומת זאת מכירת רכב שנרכש לפני 1/6/05 ונוכה מע"מ שהיה כלול ברכישתו תהא חייבת במע"מ בהיקף שנוכה.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il

מצאתי חשבונית מס ישנה שלא הזדכתי עליה במע"מ.

מצאתי חשבונית מס ישנה שלא הזדכתי עליה במע"מ.
כמה זמן לאחר שהוצאה החשובנית ניתן לקזז בגינה את המע"מ?

השואל: רונה  rhona_m@012.net.il
סעיף 38(א) לחוק מע"מ קובע שניכוי מס התשומות יעשה תוך 6 חודשים מיום הוצאת חשבונית המס או הרשימון .משמע שלא ניתן עפ"י החוק לתבוע ניכוי המס מעבר ל-6 חודשים.
יחד עם זאת קבע מנהל מע"מ במכתבו מיום 8/6/1997 שבמקרים מסויימים ,בפרט כשהעיכוב בתביעת הניכוי נבעה מטעות כנה, יותר ניכוי מס תשומות שיתבעו מעבר ל-6 חודשים.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il

עמודים