ס. נשיא בימ"ש השלום נפסל מלשבת בתיק מע"מ

לפעמים כן פוסלים שופט
הנשיא ברק פסל את נשיא השלום בקריות מלשבת בתיק מע"מ - האופן שבו הביע דעה על הסדר טיעון הקים חשש ממשי למשוא פנים
עו"ד צבי נח

המדיניות שבה נוקט נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, איננה נחפזת לפסול שופט מלשבת בדין. מעט שופטים נפסלים מלשבת בדין, לטעמם של רבים מעט מדיי. המשימה המוצבת בפני מתדיין הנדרש להוכיח "חשש ממשי למשוא פנים" איננה קלה כלל ועיקר.

קרדיט:  גלובס 4/11/2004