עסקים וצרכנות

המצאה שפותחה על-ידי עובד שייכת למעביד

המצאה שפותחה על-ידי עובד שייכת למעביד
אלא אם הוסכם אחרת בין המעביד לבין העובד, או אם המעביד ויתר על זכותו ביחס להמצאה
בית המשפט קובע, כי המצאה אשר פותחה על ידי עובד שייכת למעביד - כך קבעה אתמול (ב') השופטת דניה קרת-מאיר מבית המשפט המחוזי בת"א.
קרת-מאיר קובעת, כי המצאה אשר פותחה על ידי עובד שייכת למעביד והיא לא תחשב כקניין השייך לעובד, אלא אם הוסכם אחרת בין המעביד לבין העובד, או אם המעביד ויתר על זכותו ביחס להמצאה. (ת"א 2021/04)

קרדיט:  גלובס 26/4/2005

בנק לאומי תבע לקבל מלקוח 287 אלף שקל - אך חויב לשל

זאת בגלל ניהול לא תקין של חשבון הלקוח בהעמדת אשראי לרכישת קרנות נאמנות
בנק לאומי חויב לפני שבוע לשלם לחברת סופר צ' יפס 336 אלף שקל, לאחר שבית משפט השלום
בראשון לציון דחה את תביעת הבנק נגד הלקוח וקיבל את התביעה שכנגד, ברובה הגדול.
בדצמבר ,'97 תבע הבנק את חברת סופר צ' יפס על יתרת חוב, אשר שוויה להיום 287 אלף שקל.

קרדיט:  גלובס 5/2/04 

כל עוד לא נקבעה הנכות ושיעורה

מקרה ביטוח

כל עוד לא נקבעה הנכות ושיעורה, לא מתחיל מרוץ ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח
עו"ד צבי נח 14:36 24/3/04

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא 3 שנים לאחר קרות "מקרה הביטוח" (סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח). שאלה היא, מהו אותו "מקרה ביטוח" שמתחיל את מרוץ תקופת ההתיישנות, האם יום התאונה או שמא היום שבו נתגבשה הנכות שעקב התאונה?
שאלה זו טרם הוכרעה על ידי בית המשפט העליון (בנושא זה תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון ערעור, רע"א 4384/03). בתי המשפט של הערכאות הנמוכות יותר נחלקו בדעותיהם; חלקם סברו כדעה האחת וחלקם כדעה האחרת.

יש לחייב "אנשי קש" שסייעו לפושטי רגל בחובו

בית משפט השלום בתל אביב: יש לחייב "אנשי קש" שסייעו לפושטי רגל בחובות

בזק תבעה אישה שהיתה רשומה כבעלת חברה, למרות שבעלה פושט הרגל ניהל בפועל את העסקים
יצחק דנון 13:31 1/4/04

קרדיט:  גלובס 1/4/04 

טריקים בנקאיים

ביהמ"ש העליון חייב בנק בפיצוי לקוח בשל עיכוב בלתי סביר וחסר תום לב בהסרת שעבוד שהטיל הבנק על מניותיו
עו"ד צבי נח 14:54 6/6/04

"שיהוי בהסרת שעבוד ממניות ואי העברתן לבנק אחר על פי דרישת הלקוח, עלולים להיות כרוכים בנזק, ומי כבנק מסחרי אמור לדעת זאת, שהרי ערכן של המניות עלול לרדת בעודן מעוכבות אצלו שלא כדין. יתירה מכך, הבנק אמור היה גם לדעת שכאשר הוא מונע את המניות מבעליהן, אפשר שהוא מונע ממנו גם מלעשות בהן שימוש על דרך של מסחר או שעבוד".

קרדיט:  גלובס 6/6/04 
 

בעלי חברה כושלת יכול לפתוח חברה

"בעלי חברה כושלת יכול לפתוח חברה אחרת כל עוד ניהל את מעשיו כדין"

אלשיך: אין לשלול מאיש עסקים לעסוק בתחום שהוא מכיר, אף לאחר שאחת החברות שהקים קרסה

יצחק דנון 7:32 16/6/04

"כאשר חברה אינה מסוגלת עוד לפעול, בדרך כלל בשל חובות גבוהים לספקים ונושים אחרים, יכול בעל השליטה להובילה לפירוק ולפתוח 'דף חדש' באמצעות חברה אחרת, כל עוד ניהל את מעשיו כדין ואין הוא עצמו חב בחבות אישית לנושי החברה", כך קבע בית משפט המחוזי בתל אביב.

 

קרדיט:  גלובס 16/6/04

ללווה בשוק האפור אין הגנה מפני הנושים

ביהמ"ש: לווה כספים בשוק האפור אינו יכול לבקש הגנה מפני הנושים ע"י הכרזה על פשיטת רגל
קבע כי הכרה בבקשת החייב להכריז עליו כפושט רגל תעודד נקיטת הליכים בלתי חוקיים לצורך גביית חובות
אורלי פלג מזרחי

קרדיט:  גלובס 19/8/04  

עמודים