פטור לנכים בחישוב מאוחד

חוזר מ" ה מס' - 1 6/2003 משפטית
סעיפים 65 ו- 66 לפקודה תוקנו בתיקון מס' 1 32 לפקודה ( להלן – הרפורמה) ונקבע בהם
כי הכנסות מסויימות של קטין ייחשבו כהכנסות הורהו שהוא בן הזוג הרשום
החוזר זה מתייחס למיגוון המצבים האפשריים, דהיינו, כאשר הנכה הוא בן הזוג הרשום אליו נזקפת ההכנסה או כאשר הנכה הוא בן הזוג שאינו רשום או שהוא ילדו של בן הזוג

 
קרדיט:  נציבות מס הכנסה   

לחץ כאן לפתיחת הקובץ