קופות פיצויים

מנורה גאון דמי מחלה

"נתיבי גמל בע"מ" – חברת ניהול קופות הגמל מקבוצת מנורה גאון שוקי הון שמחה להציע למעסיקים אפיק חסכון חדש לתשלום דמי מחלה המאפשר הקטנה בעלויות שכר.

מטרת הקופה

צבירת כספים לצורך תשלום דמי מחלה בהתאם לזכאות לפי חוק דמי המחלה.

עמיתי הקופה הנם מעסיקים בלבד והקופה מתנהלת בדומה לקופת פיצויים מרכזית.

יתרונות ההפקדה לקופה

? הפקדות לקופה הנן הוצאה מוכרת (בשונה מעתודה למחלה שאינה מוכרת).

? רווחי הקופה פטורים ממס.

איך וכמה מפקידים