שוחחתי עם העובד שלי על הטבת תנאים (לא בשכר אלא בקרן השתלמות/פנסיה).

שאלה: 

שוחחתי עם העובד שלי על הטבת תנאים (לא בשכר אלא בקרן השתלמות/פנסיה).

אני נוטה לפתוח את אחד מאלו (או שניהם) אבל רוצה לדעת איזה עניין עקרוני – עד היום הגדרת השכר שלו הייתה 7,000 ₪ ברוטו. נניח שאני כעת מתחיל להפריש עבורו לקרן פנסיה. כלומר שאני לוקח ממנו 5% ואני משלים עוד 5%. האם כעת משכורתו בהכרח צריכה לגדול ב-10%? ב-5%? או שבכלל לא? כנ"ל לגבי קרנה"ש.
 

תשובה: 

חלק המעביד הוא תשלום נילווה לשכר וע"כ אינו משנה את הברוטו
ואינו מזכה את העובד בהטבות הקשורות לשכר כגון שכר שעות נוספות, חופש פיצוי פיטורים וכיוצ"ב

חלק העובד כלול בשכר ברוטו ומופחת מהשכר נטו כשהוא מופקד בקרן המתאימה
ברמת השכר 7,000 הסכום שיופחת יהיה נמוך מזה שיופקד בקרן
שכן חלק העובד מזכה אותו בהטבת מס.

לסיכום אין לחלק העובד/מעביד השפעה על השכר ברוטו
אלא אם כן העובד יתלונן ששכרו נטו קטן והמעביד יבחר לרצות או ולספוג גם את חלק העובד באופן של הגדלת השכר ברוטו.

כנ"ל לגבי קרן השתלמות, למעט הטבת המס מחלק העובד שאינה קיימת
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים