שוק ההון

מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי

הוראת הממונה על שוק ההון מספר 2007-9-8 מיום 13/5/2007 תחולה החל מיום 1/1/2008

אתר האינטרנט של גוף מוסדי הינו כלי חשוב וזמין להעברת מידע למבוטחים, לעמיתים,
לתובעים ולציבור הרחב. חוזר זה קובע מידע מינימלי שעל גוף מוסדי להעמיד לרשות הציבור
באמצעות אתר האינטרנט. 

קרדיט:  משרד האוצר   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
לחוזר