שירותי הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות היא למעשה רישום ותיעוד כרונולוגי של הפעילות העסקית של בעל העסק או החברה כשהאדם המבצע את הרישום הוא למעשה מנהל החשבונות הפועל על פי שיטות העבודה שהוכתבו על ידי שלטונות המס בהוראות ניהול הספרים הקבועות בחוק.

הליך רישום הנהלת חשבונות יכול להופיע בשתי צורות שונות:

השיטה החד צידית

שיטה המכונה לרוב שיטת תקבולים ותשלומים אשר מיועדת לנפח פעילותם של של עסקים קטנים ובינוניים ועלותה נמוכה באופן יחסי.

שיטת החשבונאות הכפולה

שיטת ניהול חשבונות מתקדמת ומורכבת יותר הנדרשת ועסקים בינוניים ועסקים גדולים יותר.
עלותה של שיטה זו אומנם גבוהה יותר, אך היא מקיפה את כל הפעילות העסקית כדוגמת בנקים, התאמות, לקוחות ספקים וכדומה
מעבר לכך, קיימות גם שתי שיטות לדיווח דיווחי רחב והפסד לשלטונות המס הפועלים בישראל על פי הקבוע בחוק:

דיווח על בסיס מזומן

בשיטה זו רק כספים שהתקבלו יירשמו כהכנסות לזכות העסק ורק חשבוניות שנפרעו יירשמו כהוצאה לחובת העסק.

דיווח על בסיס מצטבר

בשיטת דיווח זו, אין התייחסות ישירה לשאלה האם החשבונית שולמה בפועל או לא ולמעשה כל רישום של חשבונית לקוח נחשב כהכנסה ובמקביל כל חשבונית שהונפקה לספר או נותן שירות תירשם כהוצאה.

בכל הנוגע להליך ההנהלת חשבונות בעסק, חשוב לזכור כי כל יועץ מס הוא למעשה גם מנהל חשבונות.
אך, לא כל מנהל חשבונות אינו יכול לשמש כיועץ מס מייצג. לכן, עסקים קטנים יבחרו ביועץ מס חיצועני ולעומתם, עסקים גדולים יעדיפו להעסיק מנהל חשבונות כשכיר בחברה.

אך בשלב זה מן הראוי לציין כי למרות התפיסה העקרונית בתחום, הבחירה ביועץ מס חיצוני ועצמאי היא העדיפה יותר שכן בעל העסק אינו מחוייב בזכויות סוציאליות והתשלום מתבצע בתמורה לחשבונית.

זכרו תמיד כי ניהול חשבונות אינו מסתכם אך ורק ברישום יתרות חובה וזכות והוא למעשה הבסיס לקביעת הצלחתו הכלכלית של העסק. אם אתם זקוקים לשירותי יועץ מס מקצועיים אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם ולהתחיל איתנו דרך חדשה להצלחה כלכלית.