שלום אני מעוניין לקנות מכונת צמר גפן מתוק ולמכור...

שאלה: 

שלום אני מעוניין לקנות מכונת צמר גפן מתוק ולמכור ההכנסה הצפויה לכל היותר בין 2000 ל 3000 ש"ח בחודש האם עסק (רוכלות) נייד בעל הכנסות כה נמוכות צריך להירשם במס הכנסה ? האם חייב בתשלום מס?

תשובה: 

השואל: דוד  biostep2000@yahoo.com
חוקי מס הכנסה ומע"מ מחייבים להירשם ,אף אם הפעילות בהקף נמוך. חובה ע"כ להירשם במע"מ כעוסק (פטור ,במקרה שלך) בטרם התחלת פעילות עיסקית ולהודיע לפקיד השומה מייד עם תחילת הפעילות.
** בפרקטיקה ,יש מקרים שבהם פקיד השומה יפטור מחובת
הגשת דו"ח שנתי ,אם ישוכנע שהקף הפעילות קטן ובמידה
כזו שלא תביא לחבות במס.
כדאי שתיתן את הדעת על עדכון המוסד לבטוח לאומי בהיקף פעילותך (גובה ההכנסה הצפויה ומס' שעות העבודה השבועיות בממוצע) ע"מ שתזכה לכיסויים הביטוחיים המתאימים כגון בטוח נפגעי עבודה ,תגמולי מילואים וכיוצ"ב ,במידה ובפעילותך זו תענה אחר הקריטריונים המתחייבים להגדרתך כעובד עצמאי.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il