שלום. אני עובד בחברה לאספקת דלק מזה כ 4 שנים.

שאלה: 

שלום.
אני עובד בחברה לאספקת דלק מזה כ 4 שנים.
היום הוא יום ה 11 חודש לפטירת אימי. ( לצערי נפטרה בדצמבר שנה שעברה).

האם אני זכאי לקבל סכום/תשלום כלשהו על יום זה?

בכבוד רב,
אסף ברון
השואל: אסף ברון  asafbarron@yahoo.com

תשובה: 

סעיף 8 לצו ההרחבה, הסכם מסגרת קובע:
עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג ("שבעה"), ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).
העדרות עקב יום השנה/אזכרה איננה נכללת בצו ולפיכך אינה מזכה בתשלום, זולת אם נלקחה במסגרת ימי החופשה שלהן זכאי העובד.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il