שלום, מה לגבי אישה שיוצאת לגמלאות בקשר לקצבת זקנה, קצבת שארים ואם היא רוצה להמשיך לעבוד לאחר הפנסיה.

שאלה: 

שלום, מה לגבי אישה שיוצאת לגמלאות בקשר לקצבת זקנה, קצבת שארים ואם היא רוצה להמשיך לעבוד לאחר הפנסיה. איזו קיצבה תשולם לה והאם לא תמצא עבודה האם תוכל להרשם לאבטלה.
השואל: זהבה  tevel06@zahav.net.il

תשובה: 

הגיל המירבי לדמי אבטלה הוא 67.
אלמנה שמקבלת קצבת שארים וזכאית גם לקצבת זקנה, תקבל קצבת זקנה מלאה ועוד 50% מקצבת השארים.
בגיל שעד 70 את זכאית בשנת 2009 לקצבת זקנה מלאה אם אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ-4,519 ש"ח. בהכנסה שבין 4,519 - 6,477 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) תהיי זכאית לקצבת זקנה חלקית.
מגיל 70 ומעלה, תהיי זכאית למלוא קצבת הזקנה ללא מבחן הכנסות.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il