שרותי המשרד

השירותים שאנחנו מספקים -

 • ייעוץ מס.
 • חשבונאות- ניהול ספרים בכל שיטה שצריך, כולל הכנת דוחות כספיים.
 • שכר עבודה, כולל ייעוץ והכנת משכורות לעובדים וטיפול בדיווח הנלווה.
 • עריכת דיווחים שוטפים לרשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
 • ייצוג, שוטף ומיוחד, מול הרשויות השונות.
 • עריכת והגשת הצהרת הון.
 • ייעוץ פנסיוני / פרישה.
 • ייעוץ בדיני עבודה.
 • ביטוח פנסיוני on-line.
 • הכנת תוכנית עסקית לכל צורך- מט"י, בנקים..
 • טיפול בפתיחת תיק לעצמאי אצל כל הרשויות.
 • טיפול בהחזרי מס.
 • ייעוץ פיננסי, כולל ליווי בצרכי המימון של העסק.
 • ייעוץ בנושא בנקים בכל הקשור להלוואות, ריביות ועמלות.
 • ייעוץ תמחירי וכלכלי.
 • ייעוץ ליזמים, כולל, אם צריך, טיפול בפתיחת תיק במט"י- המרכז לטיפוח יזמות.
 • עדכון שוטף בזכויות וחובות חדשים בחוקי המס.

עצמאים -

משרד מזון יטפל בפתיחת תיקים לעצמאי חדש במס הכנסה מע"מ והמוסד לביטוח לאומי. הוא יסייע בניהול ספרי חשבונות העסק, יערוך עבורך דוחות כספיים והצהרת הון. ייצג אותך בפני שלטונות מס ההכנסה , מע"מ והמוסד לביטוח לאומי. יכין עבורך משכורות לעובדים ויטפל בדיווח הנלווה. ייתן ייעוץ תמחירי וכלכלי. יסייע בהכנת תוכניות כלכלית למט"י (מרכז טיפוח יזמות).

שכירים -

משרד מזון יסייע לך השכיר בהגשת דו"ח שנתי אם תידרש ולקבל החזרי מס אם אלה מגיעים לך. וכן ייתן לך ייעוץ בענייני שכר.

חברות -

משרד מזון ינהל עבורך את ספרי הנהלת החשבונות של חברתך, יערוך חישובי ודיווחי שכר וייצג אותך מול השלטונות.

שיטת העבודה -

משרד מזון ילווה אותך הנישום באופן שוטף. שמואל (סמי) ויוסף מזון אינם פוגש את הנישום לאחר תום שנת המס, אלא מלווים אותו יום, יום שעה, שעה בעת ניהול העסק, בייעוץ שוטף שלפני מעשה ולא שלאחר מעשה. בשמירה שוטפת על הזכויות שמקנה החוק וניצול מלא של הטבות המס להן הנך זכאי. נישום המסתייע במשרדנו , כלל לא מגיע למשרדי אגפי המסים. הטיפול כולו כגון: פתיחת תיקים ניהול תיקים ייצוג ודיון נערכים כולם על ידי יועץ המס. כך תוכל, אתה הנישום, לעסוק בניהול העסק ואנו נעשה עבורך את השאר.

שרותי הנהלת חשבונות -

 • ניהול חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה והחד צידית
 • התאמות בנקים תוך שאיבת נתוני הבנק באמצעות תקשורת מחשבים
 • ניתוח כרטיסי לקוחות וספקים
 • דיווחים שוטפים למוסדות המס
 • דיווחים בקווי תקשורת ישירה למוסדות המס, תוך זיכוי הלקוח בימי ערך מועדפים (בין שבוע עד שבועים)
 • החזרי מע"מ בקווי תקשורת ישירים המאיצים את ההחזרים עד 5 ימים
 • הפקת דו"חות תקופתיים והשוואתיים עפ"י צרכי הלקוח.

חשבות שכר -

 •  הדרכה ויעוץ ביחסי עבודה עפ"י חוקי העבודה
 • תכנוני מס להקטנת עלויות המעביד
 • הפקת תלושי משכורת חודשיים
 • דיווח לרשיות המס המתאימות
 • יעוץ בחובות החלות על המעסיק הן מחוקי העבודה והן מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה
 • יעוץ ביטוחי ופנסיוני
 • פרישה ופיצויים לרבות פרישה מוקדמת
 • תאומי מס לעובדים ביותר ממשרה אחת
 • סיוע בתביעות מול המוסד לבטוח לאומי בענייני גמלאות, פגיעה בעבודה ועוד
 • בדיקת תלושי שכר של עובדים שכירים ויעוץ בצימצום חבות המס שלהם.

החזרי מס לשכירים -

שכירים, שממשכורתם מנוכים מיסים ו/או דמי בטוח לאומי ומס בריאות עלולים להקלע למצב של תשלומי מס יתרים לשלטונות המס עקב הרפורמה במס ההכנסה יחויבו שכירים רבים לדווח על הכנסותיהם הפיננסיות בארץ ובחו"ל אנו נסייע בהכנת והגשת הדו"חות תוך הכוונה לצימצום חבות המס האפשרית עפ"י החוקים השונים כמו"כ, שכירים בעלי מקצועות חופשיים כגון רופאים, עורכי דין, מהנדסים ועוד, אינם מודעים להטבות המס המגיעות להם ויוכלו לממש זכאותם להחזרי מס באמצעות משרדנו.