תקדים: על מנהל המכס לגלות לנישום מידע

 על מנהל המכס לגלות לנישום מידע ששימש לדחיית השומה העצמית

העליון ביטל הלכה קודמת וקבע, כי אם רשות מבקשת לשלול עיון בשלב ההשגה, חובת ההוכחה עליה
שמואל דקלו 8:25 15/4/04

קרדיט:  גלובס 15/4/04