תשלום באמצעות שיקים דחויים

שאלה: 

תשלום באמצעות שיקים דחויים

במהלך חודש ינואר השנה ביצעתי טיפולי שיניים. התשלום לרופא השיניים
שולם ב- 3 שיקים דחויים שמועד פירעונם ב- 2.2.04, 2.3.04 ו-
2.4.04.
השיקים נמסרו לרופא השיניים ב- 1.2.04.
מהו שיעור המס אשר יחול על העיסקה?

תשובה: 

על עסקאות שמועד החיוב במס בגינן חל על בסיס מזומן (כגון:
שירותים הניתנים ע"י רופא שיניים), יחול על העיסקה שיעור
מס החל במועד פירעון השיק.
לפיכך, במקרה הנ"ל, על השיקים שייפרעו לאחר ה- 1.3.04,
יחול מע"מ בשיעור 17%.
המשיב: אגף מע"מ