מאמרים

בנסיבות מסוימות, פיצוי בגין תובענה ייצוגית לא חייב במס

 תוצאת המס הזו אינה מתייחסת לבעלי המקצוע המטפלים בהגשת התובענה הייצוגית, גם לא למי שעוסק בהגשת בקשות לתובענות ייצוגיות כדבר שבשגרה או במהלך עסקו
גלובס 25/11/04
מאת: רו"ח נדב הכהן

נפגעתי בתאונת דרכים – מגיע לי פטור מארנונה?

כאשר תאונת הדרכים גרמה ל"נכות" - התשובה היא: פטור - לא! אבל הנחה - בדרך כלל כן! אם התאונה לא גרמה ל"נכות" – אין הנחה ואין פטור.
לפנינו שתי סוגיות:
א. "מהו נכה" ומהם הפטורים וההנחות שנכים זכאים להם, (ובין השאר גם פטור/הנחה מארנונה).

ב. "הנחות בארנונה" – לא רק נכים זכאים להנחות בארנונה. הנחות בארנונה ניתנות במצבים שונים לזכאים שונים. הזכות להנחה ניתנת לפעמים עפ"י מה שנקבע בחוק ולרשות המקומית אין שיקול דעת, ובחלקו עפ"י החלטות הרשות המקומית, והכל כפי שמופיע ב"צו המיסים" של אותה רשות מקומית, שזהו החוק המקומי שקובע כל שנה מי ישלם ארנונה וכמה.
מאת: עו"ד (יועץ מס) זאב גיא

תיאומים באינפלציה שלילית

טוב עשו חברי ועדת הכספים של הכנסת, שהיו קשובים לשוועתם של הנישומים מעוטי ההון, והתירו להם לתבוע הוצאה רעיונית, בשנת המס 2003, כנגד שחיקת ההתחייבויות הצמודות למדד המחירים לצרכן
גלובס 14:42 20/4/04

מאת: רו"ח נדב הכהן

הדרישות הפרוצדורליות לפתיחת עסק חדש

 הדרישות הפרוצדורליות לפתיחת עסק חדש - הרשות לעסקים קטנים
מאת: מאיר לירז

מיסוי ללא גבולות

מיסוי ללא גבולות; "חוקי המס במקומותינו משופעים בהוראות אנטי-תכנוניות" ובהוראות חד-צדדיות"
רו"ח נדב הכהן: "הגדיל לעשות המחוקק הישראלי, בציידו את פקיד השומה - ואת מנהל מס שבח - בסעיפים המאפשרים לאיש המס המסור להמנע ממס"
גלובס 05/01/04
מאת: רו"ח נדב הכהן

מחיר זכות הגישה לערכאות

 האם ראוי לחייב תובע במלוא הנזקים שגרמה תביעתו הכושלת לנתבע? בית המשפט העליון סבור שלא
גלובס 14:30 3/5/04

מאת: עו"ד צבי נח

הנחיות לקראת סיום שנת 2017

הכנה לקראת סיום שנת 2017

שיקולים לבחירת מייצג והחשיבות שבהגשת דוח שנתיים

 בטרם אצה דרככם למומחה מס, רו"ח או יועץ מס (להלן:"מומחה מס" או "מייצג"), לשם הכנת הדו"ח השנתי למס הכנסה, מצאנו לנכון לכתוב במאמר זה, מי בכלל חייב בהגשת הדו"ח השנתי ומי פטור מלעשות כן. כמו כן, במאמר זה תינתנה לקורא, מספר עצות שימושיות בנוגע לאופן הכנת הדו"ח השנתי, בין אם בחרתם להגישו בעצמכם ובין אם בחרתם להגישו באמצעות מייצג.
מאת: אלי דורון, עו"ד - מתי ברוכים, משפטן 

המוסד לביטוח לאומי "מצפצף"

למרות הערות חוזרות של בתי הדין לעבודה באשר לאי-הנמקות, פקידי המוסד
ממשיכים לדחות תביעות בלי כל נימוק l "אירוע חריג" לנהג
מאת: איתן אגמון 

 

תכנוני מס בהשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל - ב'

 בהמשך לחלקו הראשון של המאמר, זהו חלקו השני והאחרון, בו נדגים 7 תכנוני מס נוספים ביחס להשקעות נדל"ן בישראל, על פי אמנות המס שישראל חתומה עליהן (עם 44 מדינות נכון להיום).
בחלקו הראשון של המאמר ציינו כי קיימים גם תכנוני מס מקומיים למשקיעים זרים וכי לפי תקדימי בית המשפט העליון לא ניתן לתקוף תכנוני מס אלו. חקיקת המס למניעת תכנוני מס אגרסיביים איננה חלה כעקרון על תכנוני מס אלו, בהיותם מעוגנים כדבעי בחוק, וסיכויי רשות המיסים, בדיון משפטי לגביהם, הם ספקולטיביים, דבר שימנע ממפקח סולידי מקצועי להתנגד להם. להלן מספר דוגמאות נוספות.
מאת: דר' אברהם אלתר, עו"ד; אורי כליף, עו"ד

עמודים