מאמרים

עובדים מהבית (גם שכירים) ? ניתן לתבוע הוצאות בניכוי

 נישום (עצמאי או שכיר) העובד מביתו זכאי לנכות מהכנסותיו את חלקן היחסי של הוצאות הבית. לשם המחשה, נניח כי בדירת מגורים בת 4 חדרים בה גר הנישום עם משפחתו מוקצה חדר אחד (25% מהדירה) לצורך עבודתו:
מאת: איתי הוכברג, עו"ד

החשיבות בניהול רישום נוכחות לעובדים

על החשיבות בניהול רישום נוכחות,ציון מספר שעות העבודה ותעריף השעה בתלושי השכר לעובדים בשכר מינימום
דבר ידוע הוא כי כאשר עובד תובע שכר עבודה בעד שעות אשר לטענתו עבד, הנטל על העובד להוכיח כי עבד את אותן שעות.
מאת: עו"ד יוסי חכם

פטור מהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

מי שהכנסתו ממשכורת היתה עד 520,000 שקל מ-->
פטור גם לבעלי הכנסות דמי שכירות מדירות מגורים עד ל-270,000 שקל * רו"ח ישראל שטראוס, נציג לשכת רואי החשבון: רק מומחה מס מהשורה הראשונה מסוגל לתת תשובה מנומקת לנישום אם הוא חייב או פטור מהגשת הדוח
צבי לביא 14:09 12/5/04

מאת: גלובס 12/5/04

דיזל? תספרו עד 30 אלף

רק למי שנוסע 30 אלף ק"מ בשנה כדאי לקנות רכב עם מנוע דיזל. ביולי תקטן הכדאיות אף יותר, כשמחיר הסולר יעלה בעוד 30 אגורות
בסוף השבוע שעבר התייקר מחירו של הסולר ב-33 אגורות לליטר, בשל עליית מחיר הנפט בעולם ועליית שער הדולר. ב-1 ביולי צפויה התייקרות ודאית נוספת במחיר, של 30 אגורות. הפעם תתבצע ההתיקרות במסגרת מדיניות הממשלה להשוות את שיעורי המיסוי על הבנזין והסולר בהדרגה עד לשנת 2009. במועד זה תקטן גם תוספת אגרת הרישוי המוטלת על רכבי דיזל פרטיים מ-1,669 שקל כיום ל-1,500 שקל.

ידיעות אחרונות
מאת: בני ברק

פרסונאלי - אך לא טריוויאלי

אין להוציא מכלל אפשרות כי הרחבת בסיס המס תביא בפועל לתוצאות בלתי צפויות ובלתי רצויות, לרבות הגדלת היתרון היחסי לנישומים המתוחכמים וליועציהם

גלובס 24/2/04

מאת: רו"ח נדב הכהן

הידעתם ?

כדאי לדעת ,עניינים שונים
מאת: אתר שערוריה

מסמכים שיש להכין בסוף שנה 2013

אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס)

הרמת מסך במסגרת דיני החברות

האם פעילות במסגרת חברה בערבון מוגבל (בע"מ) אכן יוצרת חיץ בין בעל המניות בחברה לבין החברה ?

האם ספק יכול לתבוע את בעל המניות בחברה בשל חוב שהחברה חבה לספק ?

לאחרונה בעקבות המיתון וקריסת עסקים במשק החלו ספקים שונים להגיש תביעות, בגין חוב שחבה להם חברה בערבון מוגבל, כאשר התביעה מוגשת הן כנגד החברה, כאישיות משפטית נפרדת, והן כנגד מנהלי החברה, באופן אישי, תוך העלאת טענות תרמית ומרמה, להצדקת בקשתם להרמת מסך החברה וחיוב מנהליה, באופן אישי.
מאת: נתן מולכו, עו"ד (כלכלן)  Molcho@molcho-law.co.il

מבוטחים בעל כורחם

מספר תופעות תמוהות, שראוי כי הוועדה שתוקם לבחינת תשלומי המבוטחים למוסד לביטוח לאומי, תדון בהם
מאת: רו"ח נדב הכהן 

שבח אינפלציוני ופירוק חברה

אם החברה תפורק והמקרקעין ימכרו על-ידי בעל המניות, לא יהיה אירוע מס של חלוקת דיבידנד ושיעור המס הנמוך המוטל על הרווח האינפלציוני ינוצל במלואו

גלובס 23/3/2006

מאת: עו"ד ירדנה אייזקוב (סרוסי) ועו"ד מאיר מזרחי

עמודים