מאמרים

האיזון בין זכות הנישום לתכנון המס מול האינטרס הציבורי בגבייתו

האיזון בין זכות הנישום לתכנון המס מול האינטרס הציבורי בגבייתו לא יוביל בהכרח לתוצאה המרעה עם הנישום
14:43 2/3/04

פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין יואב רובינשטיין נדון, בפורומים שונים, תוך התייחסות, בעיקר, לסוגיות שונות בקיזוז הפסדים. פסק דין זה הציב, מחד גיסא, מגבלות מסוימות לקיזוז ההפסדים, אך, מאידך גיסא, פתח צוהר לבחינה לגיטימית של קיזוז הפסדים במקרים שונים של רכישת חברות.
מאת: עו"ד דוד גולדמן

לא קיימת חזקה בעניין גיל הפרישה בתביעות פיצויים של נפגעי תאונות

ביהמ"ש העליון:
עם זאת השאיר על כנו פס"ד של המחוזי, שהכיר בגיל פרישה של 68 - לנוכח נסיבות המקרה וטיב הראיות
מאת: שמואל דקלו - גלובס 7/3/04

גישה לא סבירה

מנהל מס ערך מוסף, ככל רשות מינהלית, אינו חופשי להניח, שכל המשיגים על שומות מס הם רמאים
גלובס 23/5/2004
מאת: רו"ח נדב הכהן

דרוש/ה מנח"ש

למשרדנו דרושים מנח"ש (לא מעשן) סוג 3 + ניסיון מינימלי 4 שנים בהנהלת חשבונות כפולה הכרחי שליטה בתוכנת חשבשבת + המלצות , יתרון לשליטה באופיס.
למשרה: 1. משרה מלאה 2. משרה חלקית אחה"צ.
נא לשלוח קורות חיים לכתובת האימייל שלהלן:
או לפקס מס' 057-7978503
מאת: קירשבלום - חשבונאות ומיסים

עצמאים ועסקים קטנים במדינות המערב

תמונת מצב, מדיניות ממשלתית וזכויות סוציאליות כיום, העסקים הקטנים מספקים עבודה לכ- 45% מהעובדים במשק הישראלי, לכ- 75% מהעובדים במשק האמריקאי ולכ- 30% במשק הרוסי
מאת: עמותת סנאט

תכנוני מס ביחס להשקעות בנדל"ן באירופה

השקעה בנדל"ן באירופה על בסיס מתווה הנאמנות לפי ההסדר החדש, החזקה דרך אוסטריה / לוקסמבורג / קפריסין - אימתי וכיצד?

מאת: דר' אברהם אלתר, עו"ד; אורי כליף, עו"ד

הגנת יתר - לעובדת לאחר לידה

כידוע, חוק עבודת נשים מגן על נשים בהיריון: פיטורי אישה בהיריון אסורים
החוק אינו מאפשר לשר העבודה להתיר פיטורי יולדת - מיד לאחר חופשת הלידה

מאת: איתן אגמון

העברת פעילות מיחיד לחברה - תכנון מס לגיטימי

לפי פס"ד אניעם העברת הכנסה לחברה היא לגיטימית אם נעשתה בדרך נאותה (פסק הדין מבוסס על הלכות יסוד של בית משפט עליון). בית המשפט קובע שגם אם המטרה הפחתת מס אין בכך כל פסול לפי פסיקה של בית משפט עליון.
מאת: דר' אברהם אלתר, עו"ד / מיכל דהן*

סמכותו של מעביד להפחית תשלום פיצויי פיטורין

סמכותו של מעביד להפחית תשלום פיצויי פיטורין לעובד בהתקיים עילת פיטורין
מאת: מולכו נתן, (כלכלן) עו"ד

מה בין ירושות ופטור ממס?

על פי חוק הירושה, תשכ"ה- 1965, היורשים של נכסים הם הזוכים על פי צוואה; ובאין צוואה, היורשים הם על פי דין.
על פי חוק זה, כשר לרשת כל מי שהיה בחיים במות המוריש, מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, וילדים כשאין זה משנה אם בשעת לידתם היו הוריהם נשואים זה לזה, או לא.
כמו כן, בנוסף לאנשים פרטיים ייתכן מצב בו יוריש הנפטר את נכסיו לתאגיד כלשהו.
מאת: יריב שפרונג, עו"ד – אייל פאר, עו"ד

עמודים