מאמרים

גם הנכים זקוקים לייעוץ

בפקודת מס הכנסה נכללו הוראות ספציפיות, בסעיף 9(5) לפקודה, שמקנות פטור ממס, בתנאים מסוימים, לעיוור או לנכה שנקבעה לו נכות של 100%. להלן תמציתן
גלובס 26/9/2004
מאת: נדב הכהן רו"ח

יח"צ – נקודות התורפה של מנהל

מי אתה?
יחסי ציבור הם אינטראקציה בינך ובין קהל היעד אליו אתה מעוניין להגיע. כל מה שתעשה או תאמר הוא חלק מיחסי הציבור שלך . זוהי התדמית שאתה משדר בכל יום עם כל מי שאתה פוגש.

קהל היעד אליו אתה מעוניין להגיע תמיד סקרן בנוגע לבעלים ,למה שהביא אותם למיזם או לחברה המסוימת ואיך כוכב אחד מעז.....
מאת: יעל לוטן - מנכ"ל לוטן תדמיות בע"מ

עמימותן של החברות השקופות

אין להוציא מכלל אפשרות שיחולו שינויים קונספטואליים משמעותיים לפני שנוכל להפליג בבטחה, באוקיינוס הפיסקאלי הסוער, תחת דגלה של החברה השקופה החדשה; כמה סוגיות מס, שכרוכות במוצר החדש
רו"ח נדב הכהן 15:27 7/4/04
מאת: גלובס 7/4/04

מניעת קיפוח בחוזים אחידים

בעלי עסקים רבים נוהגים להתקשר בעסקאות עם לקוחותיהם באמצעות טפסים
שהוכנו ונוסחו על-ידם מראש. כך למשל, טפסי פתיחת חשבון או קבלת הלוואה
בבנק, פוליסת ביטוח ואפילו חשבוניות של חניון עליהן מצוין, כי אין בעל
החניון אחראי לגניבה או לנזק אחר שייגרם לרכב בעת החניה בחניון.
מאת: עו"ד גדעון פישר ושות'

חובת דיווח מיידית על פתיחת עסק

חשוב לציין כי הסנקציה בגין אי דיווח כאמור מצוייה בסעיף 215א לפקודה, הינה מאסר של עד שלוש שנים או קנס של 5,000 ₪.

קופות הגמל הפרטיות הביסו את הבנקאיות

קופות הגמל הפרטיות הביסו את הבנקאיות ברבעון הראשון
הניבו תשואה של 4.43%, לעומת 2.05% בכלל הקופות * ירידה חדה של כ-75% במשיכות הכספים מהקופות
יוסי גרינשטיין

מאת: מעריב 28/4/04

סוגית ניכוי הוצאות לימודי תואר שני

מעשה בנישום שאשתו (להלן-הגברת היכל) עבדה בבנק לאומי לישראל בע"מ מאז שנת 1994. במקביל לעבודתה בבנק, החלה בשנת 1998 בלימודי תואר שני במינהל עסקים במכללה למינהל. בשנת 2000 השלימה את לימודי התואר השני, ובדו"ח לשנה זו ביקשה הגברת היכל לנכות כנגד הכנסתה ממשכורתה, את כלל שכר לימודי התואר השני, בסך 29,373 ₪. שכר הלימוד שולם במלואו בידי הבנק והבנק גם גילם תשלומים אלו ושילם את המס בגין זקיפת תשלומי שכר הלימוד, כחלק משכר עבודתה של הגברת היכל.
מאת: אלי דורון , עו"ד - שרון פישמן, עו"ד 

הגדרות והסברי מונחים בחוק הביטוח הלאומי

דמי פגיעה בעבודה l מחלת מקצוע l קצבת נכות בעבודה l קצבת נכות כללית l דמי פגיעה מופחתים l מענק לנכה בעבודה l מענק מוגדל l מענק נכות במקום קצבה
מאת: עו"ד (רו"ח) מנחם כהן

דמי חסות וסחיטה - הוצאות מותרות בניכוי למס

 כעיקרון דמי חסות ודמי סחיטה משולמים על ידי בעלי עסקים לגורמים חיצוניים ואחרים על מנת שיתאפשר לבעלי העסק להמשיך לנהל את עסקם באופן שוטף וללא הפרעות.
מאת: ג'ק בלנגה ,עורך דין (רואה חשבון)

עמודים